Behandeling bij Hervitas

Behandeling bij Hervitas

Behandelprogramma Game- en Gokverslaving

Onze dagbehandeling is een intensieve behandeling van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Binnen een huiselijke en warme sfeer volg je een divers programma van 3 weken. Tijdens ons programma willen wij graag ook de omgeving (partner, ouders, familie, vrienden) van de cliënt betrekken bij het programma. De omgeving van de cliënt kan een belangrijke steun zijn in het herstel, “samen weer sterk”. Om dit mogelijk te maken is goed dat de omgeving inzicht krijgt in oa. de volgende vragen: wat is een verslaving, wat kan en mag er van mij verwacht worden, hoe kan ik zeggen wat ik wil zonder ruzie, Hoe krijg ik inzicht in mijn afhankelijkheid, etc. Tijdens de 3 weekse behandeling bieden wij hiervoor iedere donderdagmiddag van 14 - 16 uur een speciaal programma dat u samen met de cliënt kunt volgen. Dit programma bestaat uit 3 delen. Iedere week een deel. Daar deze onderdelen in elkaar vallen, is het goed als alle 3 delen bezocht worden.

Eerste week ( fase 1) “erkennen en herkenning”

De eerste twee weken van het behandelprogramma vindt plaats op onze locatie in Zeist. Samen met andere cliënten en onder begeleiding van professionele (vaak ervaringsdeskundig) behandelaren gaan we aan het werk. In deze eerste week zal er vooral inzicht verkregen worden in je eigen verslaving en gedrag. De verhalen en ervaringen van de andere cliënten zullen herkenbaar zijn en dragen bij aan jouw herstel. Erkenning en herkenning staan centraal bij de start van de behandeling. Cruciaal is erkennen dat je een verslaving hebt en daarmee je grip op je leven dreigt te verliezen of al verloren hebt. Niet alleen voor herstel van jou als cliënt zelf maar zeker ook voor het herstel van de direct betrokkenen.

Tweede week ( fase 2 ) “overgave en bestendiging”

Ook de tweede week van het behandelprogramma vindt plaats op onze locatie in Zeist. Zodra je voldoende inzicht hebt verkregen in je verslaving en gedrag, je verslaving accepteert en erkent dat het anders moet en gaan we werken aan een structurele gedragsverandering. Gedragsverandering is de basis om in herstel te komen en te blijven. Hiervoor maken we gebruik van aantal technieken die jou de handvatten geven om sterk te blijven. Als je in herstel blijft zal je gaan ervaren dat ook andere persoonlijke doelen weer binnen bereik zijn. Doelen die voorheen door je verslaving onbereikbaar leken.

Derde week (fase 3) “ toepassen en nazorg”

Na 3 weken ronden wij de (ambulante) behandeling af. Vervolgens word je dan 3 weken lang verwacht op de dinsdagavond van 19 - 21 uur op de Hervitas nazorgavond. Deze 3 nazorgavonden vormen een integraal onderdeel van het programma en het is belangrijk dat je zorgt dat je deze kunt volgen. Want, dat wat je geleerd hebt ga je toepassen in je dagelijks leven. Dat is een hele overgang. Deze overgang gaan wij begeleiden tijdens onze nazorgavond. Daarnaast gaan wij werken aan je (aangeslagen) persoonlijkheid of beter je eigenwaarde. Vind weer je eigen kracht, blijf niet hangen in je verdriet, teleurstelling, schaamte en/of schuld. Ja, je hebt schade aangericht, vertrouwen van je omgeving beschadigd, maar dit is slechts een kant van de medaille. De andere kant van de medaille laat een mooi mens zien met talenten, kwaliteiten en ambities. Wij gaan je helpen dit weer scherp te krijgen en zo een betere balans in je persoonlijkheid te verkrijgen. Deze balans helpt je vervolgens in herstel te blijven en niet meer terug te vallen in je verslaving.

Behandelmethodes bij verslaving

Naast de effectieve behandelmethodes als cognitieve gedragstherapie, motiverende gespreksvoering en mindfulness onderscheidt ons programma zich vooral door de persoonlijke en directe benadering van de ervaringsdeskundige behandelaren.

Abstinentie is geen doel op zich maar juist een voorwaarde om je leven weer op de rit te krijgen en (persoonlijke) doelen weer te realiseren. Door aansprekende lectures (presentaties) te geven over verschillende verslaving gerelateerde onderwerpen, oefeningen, groepsgesprekken en individuele gesprekken (met de behandelaar) krijg je inzicht in je verslaving maar ook in je verslavingsgedrag. Daar zit de sleutel om in herstel te komen en te blijven. Een wezenlijke en blijvende gedragsverandering.

Onze behandelmethode bij verslaving

Eén van de methodes die wij inzetten om tot deze inzichten te komen is het zogenaamde 3M’s model.
  • Mens – de kenmerken van de verslaafde
  • Middel – het gedrag zelf ( gokken, gamen )
  • Milieu – de context van het gedrag
Kort samengevat komt het erop neer dat de 3M’s in interactie met elkaar staan en bepalen of mensen al dan niet afwijkend (verslavings) gedrag gaan vertonen. Het 3M’s model brengt dus alle ontstaansfactoren samen en stelt dat elke factor, individueel of in wisselwerking met elkaar, direct of indirect, kan leiden tot een gedragsverslaving als gokken of gamen.

In herstel komen

Met deze inzichten, het volgen van het programma en de tools die je worden aangereikt kom je weer in herstel. Belangrijk: vooral in de beginfase is herstel nog fragiel. JIJ bent dan wel veranderd maar “de wereld” om je heen niet. Er zullen gebeurtenissen blijven plaatsvinden die je raken. Echter door consequent toe te passen wat je hebt geleerd bij Hervitas lukt het om in herstel te blijven.

Verslaving en de gevolgen

Niet alleen de verslaving zal worden behandeld maar is er ook veel aandacht voor diverse leefgebieden die tijdens de actieve verslaving beschadigd en/of verwaarloosd zijn. Denk aan je relaties, werk, financiën, studie etc.

Veel expertise hebben we zelf in huis maar we maken ook gebruik van experts in ons bestaande netwerk.

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).