Behandeling bij Hervitas

Behandeling bij Hervitas

Behandelprogramma Game- en Gokverslaving

Onze dagbehandeling is een intensieve behandeling van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Binnen een huiselijke en warme sfeer volg je een onderscheidend programma van 3 weken. Hierbij willen wij ook graag de omgeving (partner, ouders, familie, vrienden) van de cliënt betrekken. De omgeving van de cliënt kan een belangrijke steun zijn in het herstel, “samen weer sterk”. Om dit mogelijk te maken is goed dat de omgeving inzicht krijgt in oa. de volgende vragen: wat is een verslaving, wat kan en mag er van mij verwacht worden, hoe kan ik zeggen wat ik wil zonder ruzie, Hoe krijg ik inzicht in mijn afhankelijkheid, etc. Tijdens de 3 weekse behandeling bieden wij hiervoor iedere donderdagmiddag van 13 - 15 uur een speciaal programma met 3 onderdelen, dat u samen met de cliënt kunt volgen. Wij bieden inzicht in de verslavingsproblematiek, concrete handvatten om zaken bespreekbaar te maken en houden zonder ruzies en verwijten, inzicht in co-dependency en begrip en inzicht in elkaars patronen. Het is fijn als alle 3 delen gevolgd worden.

Eerste week “erkennen en herkenning”

Het behandelprogramma wordt aangeboden op onze locatie in Zeist. Samen met andere game- en/of gokverslaafde cliënten en onder begeleiding van professionele (ervaringsdeskundig) behandelaren, GZ-vaktherapeuten, GZ-psychologen, psychiater en (verslavings)arts gaan we aan het werk. In deze eerste week zal er vooral inzicht verkregen worden in je eigen verslaving en gedrag. De verhalen en ervaringen van de andere cliënten zullen herkenbaar zijn daar wij alleen game- en/of gokverslaving behandelen. Erkenning en herkenning staan centraal bij de start van de behandeling. Cruciaal is erkennen dat je een verslaving hebt en daarmee je grip op je leven dreigt te verliezen of al verloren hebt.

Tweede week “overgave”

Zodra je inzicht hebt verkregen in je verslaving en gedrag, je verslaving accepteert en erkent dat het anders moet, gaan we werken aan een structurele gedragsverandering. Gedragsverandering is de basis om in herstel te komen en te blijven. Hiervoor maken we gebruik van aantal technieken. Denk hierbij aan Community Reinforcement Approach (CRA), Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Systeem therapie. Zodra je inzicht hebt gekregen in het ontstaan van jouw gedrag, inzicht hebt gekregen wat jouw verslaving je heeft geboden, kun je dit gaan veranderen. Alleen zo kun je een duurzame gedragsverandering realiseren, is onze overtuiging. Je hebt dan handvatten gekregen om sterk te blijven. Als je in herstel blijft, zal je gaan ervaren dat ook andere persoonlijke doelen weer binnen komen. Doelen die voorheen door je verslaving onbereikbaar leken.

Derde week “bestendiging”

In de derde en laatste week gaan we werken aan bestendiging van de nieuw verkregen inzichten. Hoe ga je dit nu doen, hoe ga je daadwerkelijk de noodzakelijke gedragsverandering doorvoeren? Hoe breng je structuur en regelmaat aan in je leven? Is jouw sociale omgeving veilig voor je? Of word je mede door je omgeving steeds weer in verleiding gebracht? In een persoonlijk dischargeplan en terugval preventieplan gaan we hier aandacht aan geven en zorgen dat je de goede stappen gaat zetten.

Nazorg

De behandeling van 3 weken is zwaar en intensief, die vervolgens moet leiden tot een structurele verandering. Om dit te begeleiden, bieden wij een jaar lang nazorgavonden, altijd op dinsdagavond van 19 - 21 uur. Deze nazorgavonden worden altijd begeleid door een erkende en geregistreerde therapeut. Afhankelijk van wat de clienten inbrengen, kan er dan ook daadwerkelijk therapie geboden worden tijdens deze avonden. Dit maakt de nazorgavonden ook anders dan meetings van zelfhulp organisaties. Overigens stimuleren wij het bezoek van meetings van zelfhulp organisaties, naast het bezoeken van onze nazorgavonden. Wij zeggen dat het belangrijk is minimaal 3 nazorgavonden te bezoeken direct na afronding van de behandeling. Wat je geleerd hebt, ga je toepassen in je dagelijks leven. Dat is een hele overgang. Deze overgang gaan wij begeleiden tijdens onze nazorgavond. Vervolgens ben je dan nog een jaar lang welkom op onze nazorgavonden. Ervaring leert dat clienten er dan voor kiezen om bijvoorbeeld eens in de twee of drie weken deze nazorgavonden te bezoeken. Zorg dat je blijft werken aan je (aangeslagen) persoonlijkheid of beter, je eigenwaarde. Vind weer je eigen kracht, blijf niet hangen in je verdriet, teleurstelling, schaamte en/of schuld. Ja, je hebt schade aangericht, vertrouwen van je omgeving beschadigd, maar dit is slechts een kant van de medaille. De andere kant van de medaille laat een mooi mens zien met talenten, kwaliteiten en ambities. Wij gaan je helpen dit weer scherp te krijgen en zo een betere balans in je persoonlijkheid te verkrijgen. Deze balans helpt je vervolgens in herstel te blijven en niet meer terug te vallen in je verslaving.

Behandelmethodes bij verslaving

Naast de genoemde effectieve behandelmethodes als Community Reinforcement Approach (CRA), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) kunnen we ook werken met Analytische psychotherapie, Psycho-educatie, Psychodynamische psychotherapie, Individuele therapie, Framacotherapie (AD(H)D) en motiverende gespreksvoering. Doordat wij werken met kleine groepen met maximaal 5 clienten, is er altijd ruimte voor individuele aanpassingen aan de therapie. Onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar wordt tijdens het regelmatige interne overleg (MDO) bepaald welke therapieën ingezet dienen te worden voor de individuele client. Door deze persoonlijke en directe benadering van de (ervaringsdeskundige) behandelaren en het feit dat wij alleen game- en gokverslaving behandelen, onderscheidt zich ons programma van veel andere verslavingsprogramma’s. 

Abstinentie is geen doel op zich maar juist een voorwaarde om je leven weer op de rit te krijgen en (persoonlijke) doelen weer te realiseren. Door aansprekende lectures (presentaties) te geven over verschillende verslaving gerelateerde onderwerpen, oefeningen, groepsgesprekken en individuele gesprekken (met de behandelaar) krijg je inzicht in je verslaving, maar ook in je verslavingsgedrag. Daar zit de sleutel om in herstel te komen en te blijven. Een wezenlijke en blijvende gedragsverandering.

Onze behandelmethode bij verslaving

Eén van de methodes die wij inzetten om tot deze inzichten te komen is het zogenaamde 3M’s model.
  • Mens – de kenmerken van de verslaafde
  • Middel – het gedrag zelf ( gokken, gamen )
  • Milieu – de context van het gedrag
Kort samengevat komt het erop neer dat de 3M’s in interactie met elkaar staan en bepalen of mensen al dan niet afwijkend (verslavings) gedrag gaan vertonen. Het 3M’s model brengt dus alle ontstaansfactoren samen en stelt dat elke factor, individueel of in wisselwerking met elkaar, direct of indirect, kan leiden tot een gedragsverslaving als gokken of gamen.

In herstel komen

Met deze inzichten, het volgen van het programma en de tools die je worden aangereikt kom je weer in herstel. Belangrijk: vooral in de beginfase is herstel nog fragiel. JIJ bent dan wel veranderd maar “de wereld” om je heen niet. Er zullen gebeurtenissen blijven plaatsvinden die je raken. Echter door consequent toe te passen wat je hebt geleerd bij Hervitas lukt het om in herstel te blijven.

Verslaving en de gevolgen

Niet alleen de verslaving zal worden behandeld maar is er ook veel aandacht voor diverse leefgebieden die tijdens de actieve verslaving beschadigd en/of verwaarloosd zijn. Denk aan je relaties, werk, financiën, studie etc.

Veel expertise hebben we zelf in huis maar we maken ook gebruik van experts in ons bestaande netwerk.

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).