Cliëntenraad

Hervitas wil graag dat cliënten meepraten over de zorg. Wie anders dan cliënten zelf kunnen het best aangeven wat wenselijk en nodig is? Door in gesprek te gaan met cliënten kan Hervitas betere zorg leveren. Hiervoor heeft de instelling een Cliëntenraad opgericht.

Inspraak en medezeggenschap

De Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Hervitas, en biedt inspraak en medezeggenschap. De cliënt staat bij ons centraal. De raad is een medezeggenschapsorgaan en valt onder de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden in Zorginstellingen. De Cliëntenraad heeft de wettelijke mogelijkheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen op terreinen die direct met cliënten en hun leefomgeving te maken hebben. Dat betekent in de praktijk dat de Cliëntenraad alles aan de orde kan stellen wat te maken heeft met voeding, recreatie en ontspanningsmogelijkheden, hygiëne, geestelijke verzorging en geestelijke bijstand, of er een advies over kan uitbrengen.

De cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit ex-cliënten van Hervitas en vertegenwoordigt alle cliënten van Hervitas. Door de eigen ervaringen binnen de instelling kunnen er gericht voorstellen gedaan worden die kunnen leiden tot verbeteringen in de organisatie. Tenslotte weten zij hoe het is om cliënt te zijn van Hervitas!
De Cliëntenraad is te bereiken via e-mail: clientenraad@hervitas.nl.

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).