Gokverslaving en AD(H)D

Dubbele diagnose gokverslaving

Binnen de verslavingskunde is al langer bekend dat verslaving vaak gepaard gaat met andere psychische (ontwikkelings)stoornissen. Deze zogenaamde co-morbide psychische aandoeningen worden ook wel ‘dubbele diagnose’ genoemd.

Enkele dubbele diagnoses die bij een gokstoornis, en waarschijnlijk ook bij een gamestoornis, veel voorkomen zijn de volgende. Het percentage achter de stoornis staat voor de patiënten met deze stoornis die daarnaast verslaafd zijn aan psychoactieve middelen of een gedragsverslaving hebben.
  • Bipolaire stoornis (52-56%)
  • Angststoornis (24-35%)
  • PTSS (22-43%)
  • AD(H)D (20%-25%)
  • ASS (16%)
  • Andere persoonlijkheidsstoornissen, waarbij de incidentie- en prevalentiecijfers erg uiteen lopen.
De hoge cijfers laten zien dat een dubbele diagnose zeer veel voorkomt en zeker geen uitzondering is. Meer lezen over dubbele diagnoses? Kijk dan eens op de website van het Landelijk Expertise- en implementatiecentrum Dubbele Diagnose.
Dubbele diagnose komt veel voor bij gameverslaving en gokverslaving. Bijvoorbeeld een gok- of gameverslaving met ADHD.

Zeer weinig mensen met gokverslaving en gameverslaving in de zorg

Gokverslaving en gameverslaving vallen onder de gedragsverslavingen, ook wel procesverslavingen genoemd. Over deze groep verslavingen is nog veel onbekend. Gefundeerde extrapolaties laten de volgende cijfers zien:
  • Gokken: van de 5 miljoen gebruikers zijn er ca. 60.000 verslaafd, maar daarvan zit slechts 10% in de zorg.
  • Gamen: van de 12 miljoen gebruikers zijn er ca. 50.000 verslaafd/problematisch gamer. Daarvan zit echter minder dan 1% in de zorg; dit aantal is derhalve nihil.
Gokverslaving en ADHD, Gameverslaving en ADHD. Gokverslaving komt vaker voor dan je denkt! Zoek nu hulp voor verslaving en ADHD.

AD(H)D en verslaving

Van Emmerik-van Oortmerssen promoveerde op 20 juni 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen op haar onderzoek naar ADHD bij patiënten met een verslaving. Uit haar dissertatie concludeert de promovenda dat ADHD bij gemiddeld een op de vijf patiënten met een verslaving voorkomt. Verder blijkt uit haar onderzoek dat verslaafde patiënten met ADHD vaak meer psychiatrische problemen hebben, zoals persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen. Zij stelt dan ook dat instellingen die verslavingszorg aanbieden patiënten direct bij de intake zouden moeten screenen op ADHD. Dit maakt een gerichtere aanpak van de problematiek mogelijk, aldus de promovendus.

Ook  Sandra Kooij, psychiater en autoriteit in Nederland en Europa op het gebied van AD(H)D  geeft aan dat de langetermijngevolgen voor onbehandelde ADHD-patiënten enorm groot zijn. Denk aan 30-60% meer kans op ongelukken,  meer suïcide(pogingen) , risicovol seksueel gedrag en obesitas (2 februari 2018).

Mensen met ADHD hebben vanaf hun kindertijd problemen met concentratie, rusteloosheid, impulsief gedrag en stemmingswisselingen. Door deze kenmerken schiet de zelfregulatie tekort. ''Het goede nieuws is dat ADHD goed kan worden behandeld, zelfs op oudere leeftijd,'' aldus Kooij. ''Dus laten we proberen de negatieve uitkomsten van onbehandelde ADHD te voorkomen.''

Bij Hervitas zijn wij ons terdege bewust van het feit dat een gokverslaving en waarschijnlijk ook gameverslaving veelal gepaard gaan met een andere co-morbide psychische aandoening. Dit betekent dan ook dat wij hier tijdens de intakefase veel aandacht voor hebben én op indicatie ook de (afgeronde) diagnostiek verzorgen tijdens het intensieve dagbehandelingstraject.

Het één behandelen zonder direct naar het andere te kijken, is wat ons betreft dan ook een omissie!

ADHD en gokverslaving gaan vaak samen. Ook gameverslaving en ADHD komen veel voor. Met ADHD ben je meer verslavingsgevoelig.

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).