3M’s aanpak

Eén van de methodes die Hervitas inzet  om tot inzichten te komen van je verslaving en gedrag is het zogenaamde 3M’s model.

 • Mens – de kenmerken van de verslaafde
 • Middel –  het gedrag zelf ( gokken, gamen )
 • Milieu – de context van het gedrag

Verslaafden hebben vaak de neiging zich te verschuilen achter allerlei omstandigheden, factoren en gebeurtenissen waardoor men in een verslaving is geraakt. Dat wordt “externaliseren” genoemd. Niet iedereen met een verslavingsgevoeligheid raakt ook daadwerkelijk verslaafd. Dat hangt van een aantal factoren/omstandigheden af.

MENS-factoren

 • Leeftijd en ontwikkelingsfase
 • Persoonlijke en sociale vaardigheden
 • Motieven om verslavingsgedrag te vertonen
 • Toekomstperspectief

MIDDEL-factoren

 • De mate waarin het gedrag ( gamen of gokken) afhankelijk maakt
 • De langdurigheid van het gedrag
 • De wijze waarop het gedrag zich manifesteert
 • De toegankelijkheid. Zijn er überhaupt drempels in je omgeving die jou kunnen weerhouden te gokken of te gamen?

MILIEU-factoren

 • Het gezin als voorbeeldfunctie
 • De subcultuur waartoe men behoort
 • Waarden, normen en regels

Verslaafd raken is weliswaar geen bewuste keuze maar herstellen en in herstel blijven daarentegen wel. Zoals je volledig zelf verantwoordelijk was voor je verslaving ben je dat ook voor je eigen herstel. Je hebt de regie van je herstel volledig in eigen hand. Je kunt je nergens meer achter verschuilen. Die tijd is voorbij. Dit besef is enorm belangrijk.

Kort samengevat komt het erop neer dat de 3M’s in interactie met elkaar staan en bepalen of mensen al dan niet afwijkend (verslavings)gedrag gaan vertonen. Het 3M’s model brengt dus alle ontstaansfactoren samen en stel dat elke factor, individueel of in wisselwerking met elkaar, direct of indirect, kan leiden tot een gedragsverslaving als gokken of gamen. Met deze inzichten, het volgen van het programma en de tools die je worden aangereikt kom je weer in herstel.

Belangrijk: vooral in de beginfase is herstel nog fragiel. Jij bent dan wel veranderd maar “de wereld” om je heen niet. Er zullen gebeurtenissen blijven plaatsvinden die jou raken.
Echter door consequent toe te passen wat je hebt geleerd bij Hervitas lukt het om in herstel te blijven.