Klachten en geschillen

Hervitas spant zich maximaal in een behandeling te bieden die optimaal aansluit bij de situatie van onze cliënten. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke aspecten in onze behandeling. Mocht je ondanks onze kennis, kunde en ervaring toch niet tevreden zijn over onze behandeling dan vernemen wij dat graag van je. Jouw ervaring is belangrijk voor ons, niet in de laatste plaats omdat wij hiermee onze behandeling nog meer kunnen verbeteren.

STAP 1. Gesprek met behandelaar.

De eerste stap bij een klacht is een persoonlijk gesprek met je behandelaar. Vaak is de zorgverlener waar de klacht over gaat zich niet bewust van de onvrede. Door de klacht bespreekbaar te maken is het wellicht mogelijk om samen tot een oplossing te komen.

STAP 2. Klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris van Hervitas kan je helpen wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener geen positieve uitkomst biedt. Of wanneer een persoonlijk gesprek met de zorgverlener niet is gewenst.

 

Je kunt je klacht richten aan:

Hervitas

t.a.v. Klachtenfunctionaris

info@hervitas.nl

 

Deze onafhankelijke klachtenfunctionaris bepaalt samen met jou hoe de klacht zo laagdrempelig mogelijk kan worden opgelost. De klachtenfunctionaris bekijkt welke oplossingen er mogelijk zijn en kan bemiddelen in een gesprek met de zorgverlener(s) of raad van bestuur. De klachtenfunctionaris doet zelf geen uitspraak.

 

Binnen zes weken nadat je je klacht hebt ingediend, reageren we met een schriftelijke mededeling waarin de uitkomst/besluit wordt toegelicht, welke beslissingen zijn genomen en binnen welke termijn maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Deze periode kan eenmalig verlengd worden met 4 weken als we van mening zijn dat we meer tijd nodig hebben om je klacht te onderzoeken.

STAP 3. Geschillencommissie

 

Als je het ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris  niet eens wordt over de oplossing kun je het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Eza.  De volledige werkwijze  kunt u lezen op de website  https://geschillencommissie-eza.nl/patienten/

Voor het indienen van een geschil is een eigen bijdrage vereist.

 

Ons volledige klachtenregeling kun je hier downloaden.