Klachten & geschillen

Hervitas spant zich maximaal in een behandeling te bieden die optimaal aansluit bij de situatie van onze cliënten. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke aspecten in onze behandeling. Mocht je ondanks onze kennis, kunde en ervaring toch niet tevreden zijn over onze behandeling dan vernemen wij dat graag van je. Jouw ervaring is belangrijk voor ons, niet in de laatste plaats omdat wij hiermee onze behandeling nog meer kunnen verbeteren.

De cliëntenraad

Hervitas kent ook een cliëntenraad. De cliëntenraad is er voor en door de cliënten. Indien gewenst kan de cliëntenraad jouw helpen bij het afhandelen van je klachten. Formeel is het niet de taak van een cliëntenraad om klachten af te handelen, zij zijn er wel om jou te helpen.

De klachtencommissie

Als de klacht in een persoonlijk gesprek niet kan worden opgelost, dan kan je een klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie van Hervitas. De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie, die bestaat uit mensen die geen belangen hebben bij Hervitas. De commissie heeft tot taak om tot een objectieve en onpartijdige beoordeling te komen.

De procedure is als volgt. Je zet je klacht op papier en stuurt deze naar de klachtencommissie. De persoon of afdeling waarop je klacht betrekking heeft, wordt gevraagd om een reactie. Vervolgens oordeelt de Klachtencommissie over de gegrondheid van je klacht. Als de uitspraak daartoe aanleiding geeft, zal de klachtencommissie de directie aanbevelen de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De directie neemt vervolgens een beslissing over de eventueel te nemen maatregelen.

De uitspraak van de Klachtencommissie wordt binnen een termijn van 3 weken schriftelijk gegeven. Eenmalige verlenging van 3 weken behoort tot de mogelijkheid.

Je kunt schriftelijk contact opnemen via:
Hervitas
t.a.v. Klachtencommissie
Utrechtseweg 15-17
3704 HA te Zeist

De Geschillencommissie consumentenzaken geestelijke gezondheidszorg
Als u het met de zorginstelling niet eens wordt over de oplossing kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg; www.degeschillencommissie.nl

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).