Vergoed vanuit basisverzekering

Hervitas is een volledig erkende sGGZ-instelling en onze behandeling is ambulant. Bij ons word je niet opgenomen, maar je krijgt dagbehandelingen.
Wij zijn toegelaten tot het register van Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGBcode 22220997). Dat betekent dat jouw behandeling wordt vergoed vanuit je basisverzekering.

Overeenkomsten zorgverzekeraars

Daar Hervitas een volledig erkende sGGZ-instelling is wordt onze behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Met onderstaande verzekeraars hebben wij een overeenkomst:

Staat jouw zorgverzekeraar hier niet tussen? Je kunt nog steeds bij ons in behandeling komen zonder extra kosten. Dit heet dan ongecontracteerde zorg. Voor deze zorg ontvangt Hervitas een lagere vergoeding.

Hervitas neemt genoegen met deze lagere vergoeding daar de financiële problemen bij de gokverslaafde vaak al groot genoeg zijn. Wij hebben helaas ervaren dat je soms anders wordt geïnformeerd door je zorgverzekeraar. Daarom willen wij heel uitdrukkelijk stellen dat wij geen andere kosten in rekening brengen dan een zelfstandige eigen bijdrage van € 250,=. Deze bijdrage is voornamelijk een vergoeding voor de wekelijkse nazorg die wij bieden na afloop van je behandeling. Deze nazorg brengen wij niet in rekening bij de zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Conform de wettelijke verplichtingen zal de zorgverzekeraar de eigen bijdrage van standaard € 385,= bij jou in rekening brengen, wanneer deze nog niet is aangesproken.

Machtiging

Mogelijk dien jij voorafgaand aan de behandeling een machtiging aan te vragen bij jouw zorgverzekeraar. Dit verschilt namelijk per zorgverzekeraar, wij kunnen je hierbij helpen.

Zorg Prestatie Model

De vergoeding wordt vastgesteld op basis van een nieuw model: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Dit model werkt o.a. volgens het principe ‘planning = realisatie’. Dat houdt in dat de geplande tijd voor je intake/diagnostiek of je behandeling ook de gerealiseerde tijd is, ook al duurde deze langer of korter.

Wanneer de afwijking meer dan 15 minuten bedraagt wordt de gerealiseerde tijd wel aangepast. Nadere informatie vind je in de patiëntenfolder van het ZPM.

De tarieven voor de consulten zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vind je op www.nza.nl.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Wil je meer weten over onze behandeling? Op de pagina’s Stoppen met gokken’ en Stoppen met gamen vind je uitgebreide informatie.