Huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist

Wanneer u uw patiënt wilt verwijzen vanwege zijn of haar verslavingsproblematiek naar een sGGZ-kliniek die gespecialiseerd is in game- en gokverslaving dan helpen wij u graag.

Wij zijn een erkende kliniek (AGB code 22220997), onze zorg wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars, Wij bieden een kort en intensief ambulant behandelprogramma van 3 weken. Ons team bestaat uit; psychiater/verslavingsarts, psychologen, (ervaringsdeskundige) therapeuten. Voor onderling overleg met onze artsen of behandelaren kunt u bellen met:

06 - 222 88 163

Verwijzing

Wanneer u bent aangesloten op Zorgdomein kunt u de verwijsbrief ook eenvoudig via dit portaal electronisch aan ons toesturen. Zoals waarschijnlijk bekend dient deze verwijzing de volgende aspecten te bevatten.

  • Verwijzing naar een specialistische GGZ kliniek
  • Verwijzing naar Hervitas
  • Naam verwijzer
  • Instelling/praktijk verwijzer
  • Persoonlijke AGB-code verwijzer
  • Hulpvraag
  • Handtekening verwijzer
  • Stempel verwijzer
  • Vermoede diagnose DSM V
  • Wij hebben desgewenst een concept verwijzingsbrief voor u beschikbaar.


Zodra wij uw verwijzing hebben ontvangen nodigen wij uw patiënt uit voor een intakegesprek bestaande uit een gesprek met een psychiater/verslavingsarts en een therapeut.

Na afronding van het intake gesprek informeren wij in een brief over onze diagnose en voorgenomen behandeling. Na afloop van de behandeling sturen wij een ontslagbrief.

Hervitas wil graag effectief en constructief samenwerken. Van onze kant willen wij dan ook zo goed en tijdig mogelijk informeren over het verloop van de behandeling. Mocht daar aanleiding toe zijn zullen wij u ook tussentijds informeren over relevante veranderingen. Denk aan diagnose wijzigingen of medicatie veranderingen

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).