Kosten behandeling

Hervitas is een volledig erkende sGGZ instelling en is toegelaten tot het register van Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners. Onze AGBcode is 22220997.

Hiermee wordt onze behandeling vergoed vanuit je basisverzekering. Ook wanneer de behandeling gedeeltelijk wordt vergoed komen er in de meeste gevallen geen extra kosten voor jouw rekening.

Eigen risico

Houd er rekening mee dat de kosten voor de behandeling vanaf 18 jaar onder het verplichte (en eventueel vrijwillig gekozen) eigen risico vallen. Voor 2018 is deze door de overheid vastgesteld op € 385,=. Wanneer je dit eigen risico nog niet hebt aangesproken (doordat je nog geen andere zorg hebt gekregen die onder de basisverzekering valt), zal de zorgverzekeraar je dit in rekening brengen.

Eigen bijdrage

Wij vragen een van € 250,= als tegemoetkoming in de kosten voor o.a.: werkboek, lunch, koffie/thee, dagbesteding etc.. Deze kun je voorafgaande aan je behandeling overmaken op: NL 65 INGB 0008 00 34 84.

Hervitas wil zoveel mogelijk autonoom kunnen werken in onze ambitie de beste zorg te leveren. Daar wij ook niet beperkt willen worden door een zorgverzekeraar in het aantal cliënten dat wij jaarlijks kunnen behandelen middels een zogenoemde omzetplafond, kiezen wij ervoor geen contractafspraken te maken met zorgverzekeraars. Wij leveren niet-gecontracteerde zorg.

Jouw zorgverzekeraar is verplicht minimaal 75% van deze behandeling te vergoeden. Deze vergoeding is voor ons voldoende en wij zullen jou dan ook geen extra kosten in rekening brengen.

Let op: bij een bewust- of budgetpolis kan dit anders liggen. Wanneer je hiervoor gekozen hebt bespreken wij graag met je wat dit voor jou betekent.

Eisen voor vergoeding

Zorgverzekeraars stellen een aantal eisen voor de vergoeding.:

er moet een verwijsbrief zijn van je huisarts
er moet een actueel medicatie-overzicht worden overlegd
we dienen je zorgverzekeringspas te controleren 
we dienen een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort) te controleren

Zonder deze gegevens kan het intakegesprek helaas niet plaats vinden.

Wij adviseren je te kiezen voor een restitutiepolis wanneer je volledig vrije keuze wilt behouden bij het kiezen van je zorgaanbieder en aanspraak te maken op een volledige vergoeding. Bij een naturapolis of een budgetpolis kan dit anders zijn. Zie hiervoor je polis. Wij kunnen je hierbij ook helpen.

Ben je verzekerd bij ASR of een van de volgende onder de koepel vallende organisaties:
  • Ditzo
  • De Amersfoortse
  • Beter Dichtbij
  • ASR Ziektekostenverzekering
  • Aevitae
dan verwacht je zorgverzekeraar dat wij voorafgaand aan je behandeling een machtiging aanvragen bij ASR alvorens wij je in zorg kunnen nemen. Zodra wij de machtiging hebben ontvangen, gemiddeld duurt dit 4 weken, kunnen wij starten met jouw behandeling.

Het is ook mogelijk de behandeling particulier te betalen en soms financiert de werkgever de behandeling. Voor een kostenoverzicht kun je contact met ons opnemen.

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).