Nieuwe Beleidsregels Verantwoord Spelen van Kracht

Vanaf 3 juni 2024 zijn de nieuwe beleidsregels voor verantwoord gokken van kracht. Deze regels vormen de basis voor de invoering van speellimieten die gericht zijn op het beschermen van spelers en het bevorderen van verantwoord spelgedrag. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft deze regels opgesteld naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door aanbieders van online kansspelen.

 

Belangrijkste Wijzigingen

Een van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van een netto stortingsgrens bij online casino’s. Vanaf 1 oktober 2024 zijn aanbieders verplicht om in te grijpen wanneer een speler de grens van € 700 aan netto stortingen bereikt. Voor jongvolwassenen is deze grens gesteld op € 300. Dit betekent dat aanbieders nauwkeurig moeten monitoren hoeveel spelers storten en tijdig moeten ingrijpen wanneer deze limieten worden bereikt.

Daarnaast moeten aanbieders vanaf 1 oktober 2024 binnen een uur reageren op signalen van risicovol speelgedrag. Dit snelle ingrijpen is bedoeld om spelers te beschermen en te voorkomen dat zij in financiële problemen raken door onverantwoord speelgedrag.

 

Uitzonderingen

Hoewel de limiet van € 700 strikt gehanteerd zal worden, kunnen er uitzonderingen gemaakt worden voor spelers die deze limiet kunnen bekostigen. Hierbij wordt maximaal 30% van het besteedbare inkomen genoemd als richtlijn. Dit betekent dat professionele pokerspelers of andere spelers met een hoog inkomen een hogere stortingslimiet kunnen krijgen.

 

Gefaseerde Invoering

Zoals eerder aangekondigd, treden de beleidsregels gefaseerd in werking. Het grootste deel van de regels is per direct van kracht. Echter, enkele artikelen rond de financiële stortingsgrens en de bijbehorende vergewisplicht zullen pas vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn. Dit is vanwege de benodigde IT-aanpassingen en werving van nieuwe medewerkers.

Hopelijk dragen deze nieuwe regels bij om de enorme groei aan gokverslaafden in te dammen. 

Voor meer informatie over de nieuwe beleidsregels kunt u terecht op de officiële website van de Kansspelautoriteit en in de Staatscourant.

Waarom Hervitas

Wachttijd gemiddeld 2 weken

Kleine groepen

Persoonlijke benadering

Onbeperkte nazorg

Vergoed uit basisverzekering

Vraag een intakegesprek aan

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).  Hervitas Samen Sterk

  De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen

  “De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen. Hervitas signaleert een toenemend aantal gokverslaafden”

   

  Aan het woord is Fred Steutel, directeur van Hervitas, de enige verslavingsinstelling in Nederland die alleen gokverslaving behandeld.

   

   

  De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen. Wat is de impact?

   

  De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen, gedreven door technologische vooruitgang en veranderende regelgeving. Echter, vanuit het perspectief van verslavingsinstelling Hervitas, die een toename in het aantal gokverslaafden waarneemt, zijn deze ontwikkelingen zorgwekkend. Hervitas benadrukt de noodzaak van verantwoorde maatregelen, de handhaving hiervan en betere bescherming van kwetsbare spelers.

   

  Digitalisering en Online Gokken

   

  De belangrijkste trend is uiteraard de sterkte groei van online gokken. Traditionele casino’s en wedkantoren maken steeds vaker plaats voor digitale platforms die continu toegankelijk zijn. De pandemie heeft deze verschuiving versneld doordat fysieke locaties moesten sluiten en gokkers naar online alternatieven overstapten. Hoewel dit gemak biedt voor de gebruiker, heeft Hervitas een toename in gokverslaving geconstateerd door de gemakkelijke toegang en het anonieme karakter van online gokken.

  Technologische innovaties

   

  Technologische vooruitgang speelt een sleutelrol in de moderne gokmarkt. Innovaties zoals kunstmatige intelligentie (AI) en virtual reality (VR) transformeren de manier waarop mensen gokken. AI wordt gebruikt om speelpatronen te analyseren en gepersonaliseerde ervaringen te bieden, terwijl VR een meeslepende casino-ervaring thuis mogelijk maakt. Hervitas waarschuwt echter dat deze technologieën leiden tot een verhoogd risico op verslaving door de intense en realistische gokervaringen die ze bieden.

   

  Veranderende Regelgeving

   

  Regelgeving blijft een cruciaal element in de gokindustrie. Veel landen passen hun gokwetten aan om beter in te spelen op de realiteit van digitaal gokken. Hervitas merkt echter op dat, ondanks strengere reguleringen zoals verplichte licenties en uitgebreide controlemechanismen, het aantal gokverslaafden blijft stijgen. Dit suggereert dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn om spelers effectief te beschermen tegen de risico’s van gokverslaving.

  Groei van Mobiel Gokken

   

  Mobiel gokken is een andere belangrijke trend. Dankzij de brede beschikbaarheid van smartphones hebben steeds meer mensen toegang tot gokdiensten via mobiele apps. Hervitas constateert dat mobiel gokken een aanzienlijk deel van de markt uitmaakt. Ook dit brengt het risico met zich mee dat gokverslaving toeneemt, aangezien de altijd beschikbare toegang tot gokplatforms veel vaker leidt tot impulsief en ongecontroleerd gokgedrag.

  Opkomst van eSports Wedden

   

  eSports wedden is een snel groeiend fenomeen dat veel aandacht trekt. Hervitas wijst op de explosieve groei van eSports en de bijbehorende gokmogelijkheden. Dit trekt een jonger publiek aan, wat een nieuwe uitdaging vormt voor verslavingspreventie. Hervitas ziet een zorgwekkende trend in de toename van gokverslaving onder jongeren die deelnemen aan eSports wedden.

  Verantwoord Gokken en Spelersbescherming

   

  Verantwoord gokken en spelersbescherming moet veel hoger op de agenda van zowel gokbedrijven als regelgevers. Hervitas support initiatieven die problematisch gokgedrag helpen voorkomen. Dit omvat het implementeren van limieten op inzet en speeltijd, evenals het aanbieden van hulpbronnen voor spelers die hulp nodig hebben. Ondanks deze inspanningen blijft het aantal gokverslaafden stijgen, wat aangeeft dat er dringende en effectievere maatregelen nodig zijn.

  Conclusie

   

  De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen, maar vanuit het perspectief van Hervitas is de toename van het aantal gokverslaafden een serieuze zorg. Hervitas roept op tot strengere reguleringen en meer preventieve maatregelen om de negatieve gevolgen van deze ontwikkelingen tegen te gaan.

   

   

  Herken jij jezelf in bovenstaande en ben jij wellicht op weg om een probleemspeler te worden? Doe dan de zelftest of neem gelijk contact op met Hervitas om samen een oplossing te vinden!

  Waarom Hervitas

  Wachttijd gemiddeld 2 weken

  Kleine groepen

  Persoonlijke benadering

  Onbeperkte nazorg

  Vergoed uit basisverzekering

  Vraag een intakegesprek aan

  Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).   Hervitas Samen Sterk

   Ksa Verschuift Inwerkingtreding Beleidsregels Verantwoord Spelen naar 3 Juni

   Ksa Verschuift Inwerkingtreding Beleidsregels Verantwoord Spelen naar 3 Juni

    

   De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van de beleidsregels verantwoord spelen is verschoven naar maandag 3 juni 2024. De nieuwe regels moeten belangrijke veranderingen met zich meebrengen voor online casino’s, waaronder strengere eisen om gokverslaving te voorkomen.

    

    

   Achtergrond

    

   Eind vorig jaar heeft de Ksa de beleidsregels verantwoord spelen ter consultatie aangeboden. Deze regels omvatten onder andere het verplichte binnen een uur reageren op signalen van onmatig gokgedrag en het instellen van een harde grens van € 700 aan netto stortingen voor het opvragen van de bron van inkomsten. Voor jongvolwassenen wordt deze grens verlaagd naar € 300.

    

   Wederom verschuiving van Inwerkingtreding

    

   Op woensdag 17 april heeft de Ksa aangekondigd dat zij alle ontvangen reacties zullen overwegen om te bepalen of aanpassingen nodig zijn. Er zal een reactie volgen op de hoofdlijnen van de consultatiepunten. De verlengde reactietermijn en het aantal ontvangen reacties hebben gezorgd voor een verschuiving van de publicatiedatum in de Staatscourant.

   “Het streven was om de gewijzigde beleidsregels begin mei te publiceren in de Staatscourant. Door zowel de verlengde reactietermijn als de grote hoeveelheid reacties, heeft de organisatie besloten om de publicatiedatum ook te verschuiven. De definitieve publicatiedatum is maandag 3 juni 2024.”

    

   Belangrijke Aspecten van de Beleidsregels

   De nieuwe datum, 3 juni 2024, markeert ook de dag waarop een deel van de beleidsregels verantwoord spelen in werking zal treden. Echter, bepaalde bepalingen, zullen pas later van kracht worden. Dit geeft vergunninghouders in Nederland meer voorbereidingstijd, aangezien deze bepalingen onder andere gaan over het snel reageren op signalen van onmatig gokgedrag en het nemen van passende interventiemaatregelen. Wij hopen dat er voldoende toezicht komt en dat er gehandhaafd zal gaan worden.

    

   Waarom Hervitas

   Wachttijd gemiddeld 2 weken

   Kleine groepen

   Persoonlijke benadering

   Onbeperkte nazorg

   Vergoed uit basisverzekering

   Vraag een intakegesprek aan

   Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).    Hervitas Samen Sterk

    Tweede Kamer stemt voor strengere regels online gokindustrie

    Op dinsdag 16 april heeft de Tweede Kamer moties aangenomen die aanzienlijke veranderingen zullen brengen in de wereld van online gokken.

     

    Nipte meerderheid

    Met een nipte meerderheid steunden de Kamerleden voorstellen van Michiel van Nispen, die onder meer pleitten voor een verbod op online gokreclame en een stop op online kansspelen met een hoog risico. Deze beslissingen zijn een belangrijke stap in de regulering.

     

    De stemming vond plaats nadat vorige week 114 moties werden ingediend tijdens diverse debatten. Onder deze moties waren er 14 die voortkwamen uit het tweeminuten debat kansspelen. Opvallend genoeg werden maar liefst tien van deze moties aangenomen Dit geeft aan dat de Kamer vastberaden is om de gok sector aan strengere regels te onderwerpen.

     

    Opvallende besluiten

    Een van de meest opvallende besluiten was het instellen van een verbod op online gokreclame, een stap die een grote impact zal hebben op de marketingstrategieën van gokbedrijven. Daarnaast stemden de Kamerleden voor een verbod op kansspelen die een zeer hoog risico met zich meebrengen Dit in een poging om kwetsbare spelers te beschermen tegen mogelijke schade.

     

    Een ander belangrijk punt dat werd aangenomen, is de verplichte BKR-check voor online casino’s. Dit is bedoeld om te voorkomen dat mensen met financiële problemen verder in de problemen komen door overmatig gokken.

     

    Hoewel het merendeel van de moties met steun van de Kamer werd aangenomen, waren er enkele die niet op voldoende bijval konden rekenen. Een motie van Lilian Helder met betrekking tot de afdracht van goede doelen aan door deelnemers gekozen doelen werd kort voor de stemming aangehouden.

     

    Conclusie

    Deze recente ontwikkelingen laten hopelijk zien dat de Nederlandse overheid eindelijk meer werk maakt van het reguleren van de online gokmarkt. Met de goedkeuring van deze moties wordt weer een klein stapje gezet naar een veiligere en meer verantwoorde gokomgeving voor spelers in Nederland.

    Waarom Hervitas

    Wachttijd gemiddeld 2 weken

    Kleine groepen

    Persoonlijke benadering

    Onbeperkte nazorg

    Vergoed uit basisverzekering

    Vraag een intakegesprek aan

    Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).     Hervitas Samen Sterk

     Fred Steutel: ‘preventiebeleid online gokken faalt’

     Fred Steutel, directeur van gokverslavingskliniek Hervitas, in de NPO2 uitzending Stand van Nederland over het falen van het preventiebeleid (deel 2).

     De gokbedrijven zijn verantwoordelijk voor het preventiebeleid dat bestaat en dat écht moet worden uitgevoerd. “De Kansspelautoriteit moet meer doorzettingsvermogen krijgen en kunnen zeggen: doe jij dat niet goed? Dat is dan jammer, maar dan moet je wel voor de schade gaan betalen.”

      

     Gokbedrijven verantwoordelijk voor uitvoering preventiebeleid

     Fred vervolgd: “Als we kunnen aantonen dat het preventiebeleid faalt van dat bedrijf en je hebt de kwetsbaren in onze samenleving niet beschermd, maar er wel veel geld aan verdiend, dan vind ik niet dat de maatschappij moet betalen. Dan moet je toch echt naar de aanbieder kijken voor de kosten van de behandeling en de schade die is aangericht.”

      

     Wat kost online gokken onze samenleving en wie draait er op voor de kosten? Het was zaterdag 3 maart om 22.00 uur in Stand van Nederland: Generatie Next op NPO 2 te zien.

      

     Kijk hier de hele uitzending terug!

     Waarom Hervitas

     Wachttijd gemiddeld 2 weken

     Kleine groepen

     Persoonlijke benadering

     Onbeperkte nazorg

     Vergoed uit basisverzekering

     Vraag een intakegesprek aan

     Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).      Hervitas Samen Sterk

      Fred Steutel: ‘online gokken kost de samenleving 100 miljoen euro aan zorgkosten’

      Fred Steutel, directeur van gokverslavingskliniek Hervitas, in de NPO2 uitzending Stand van Nederland over de kosten van online gokken en de vraag wie er op zou moeten draaien voor deze kosten (deel 1).

      Sinds de legalisering van online gokken in Nederland is het aantal online gokkers met 61 procent toegenomen. Met die toename stijgt ook het aantal gokverslaafden. Eén van die mensen is Jeroen Lazeroms. “Ik heb een deel van de erfenis van mijn oma vergokt”, vertelt hij in Stand van Nederland: Generatie Next (aflevering , 3 maart 2024 op NPO2).

      Het afgelopen jaar verloren Nederlanders ruim 1,33 miljard euro met online kansspelen. Uit de peiling van Generatie Next blijkt dat 54 procent zou willen gokken om geld te winnen. 14,8 procent gokt voor de spanning, 9,2 procent uit verveling en 22 procent zou sowieso nooit gokken.

       

      Gokbedrijven hebben zorgplicht.

      Gokbedrijven hebben vanuit de overheid de plicht om zorg te dragen voor de spelers. Volgens Fred Steutel, directeur van verslavingskliniek Hervitas, doen ze veel te weinig om verslavingen te voorkomen en dat kost de samenleving minimaal 100 miljoen aan zorgkosten. “Ik vind niet dat de maatschappij dat moet betalen.”

      Fred Steutel legt uit dat online gokbedrijven precies kunnen zien hoe er online gespeeld wordt, wat de inzet is en op welke momenten er wordt gegokt. Zo kan het voorkomen dat iemand begint te gokken met 500 euro in de maand. Enkele tijd later is diezelfde persoon met 5000 aan het gokken of het loopt zelfs op tot 10.000 euro in de maand. “Dan denk ik: wat is hier aan de hand? Is er een erfenis verkregen of iets anders?”

      Gokbedrijven hebben zich volgens Fred Steutel te houden aan een door de overheid opgelegd preventiebeleid. “Dan zou er contact gelegd moeten worden met die speler”, vertelt Fred. Een hoge pet heeft hij niet op van die gesprekken die telefonisch worden gehouden. “Ik noem maar een voorbeeld. Harry hoe gaat het? Ja, prima. Vind je het nog leuk? Ja, ik vind het leuk. Kunnen we nog wat voor je doen? Nee, prima. Kun je alles betalen? Ja. Oké Harry, fijn je gesproken te hebben, speel vooral door, je krijgt van ons een bonus van 250 punten. En dat heet dan een ‘preventiegesprek’.”

      Wie is nu verantwoordelijk?

      Wie de rekening betaalt, is op dit moment de overheid. Dat vindt gedragseconoom Kim Fairley terecht. “Ik zie online gokken – en daarmee de fout ingaan – gewoon als een verslaving die je ook hebt voor narcotica, waarvan we zeggen dat mensen ermee in aanraking zijn gekomen en in de problemen zijn beland. Dit is een genotsmiddel en de overheid heeft het toegestaan. Als mensen in de problemen komen en de maatschappelijke kosten zijn hoog, dan is het de overheid die moet aanbieden dat deze mensen geholpen kunnen worden.”

      Verslavingskliniek-directeur Fred Steutel is het daar niet mee eens. Hij vindt dat de gokbedrijven verantwoordelijk zijn en dat het preventiebeleid dat bestaat écht moet worden uitgevoerd. “De Kansspelautoriteit moet meer doorzettingsvermogen krijgen en kunnen zeggen: doe jij dat niet goed? Dat is dan jammer, maar dan moet je wel voor de schade gaan betalen.”

      Fred vervolgd: “Als we kunnen aantonen dat het preventiebeleid faalt van dat bedrijf en je hebt de kwetsbaren in onze samenleving niet beschermd, maar er wel veel geld aan verdiend, dan vind ik niet dat de maatschappij moet betalen. Dan moet je toch echt naar de aanbieder kijken voor de behandeling en de schade die is aangericht.”

       

      Wat kost online gokken onze samenleving en wie draait er op voor de kosten? Het was zaterdag 3 maart om 22.00 uur in Stand van Nederland: Generatie Next op NPO 2 te zien.

       

      Kijk hier de hele uitzending terug!

      Waarom Hervitas

      Wachttijd gemiddeld 2 weken

      Kleine groepen

      Persoonlijke benadering

      Onbeperkte nazorg

      Vergoed uit basisverzekering

      Vraag een intakegesprek aan

      Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).       Hervitas Samen Sterk

       Zolang jij je gokverslaving blijft ontkennen, verandert er niets!

       Lees hier het verhaal van een volledig in herstel gekomen cliënt van Hervitas die een indringend verhaal over ontkenning bij gokverslaving heeft geschreven.

       Ontkennen van je verslaving

        

       In het begin had ik alles onder controle.

       Ik heb dingen in mijn leven meegemaakt waardoor gokken een soort uitlaatklep voor mij werd. Het ging niet om het winnen van geld, maar gewoon om nergens aan te denken. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Je komt in een diepe put terecht waar je niet meer uit kan komen. Maar tevergeefs, elk keer als ik probeerde om uit die put te komen, ging het weer mis. Er waren genoeg momenten in mijn leven dat ik bijna de top bereikt had maar dan viel ik er weer in. Wat ik wil zeggen is dat ik geen controle meer had over mijn gokverslaving.

        

       Ik begon mij eenzaam te voelen, had nergens meer zin in, ging contact met mensen vermijden. Ik leefde in een wereld met alleen maar pijn en ellende. Ik ging werken omdat het moest en niet omdat ik het leuk vond om te doen. Ik werd depressief waardoor het slapen ook niet meer goed ging. Er waren genoeg periodes in mijn leven dat ik niet gokte. Elke keer als ik wilde stoppen ging het mis, omdat ik die drang weer kreeg om te gaan gokken. Zo is het een hele lange tijd op en neergegaan zonder ook maar één stap vooruit te komen. Als ik geld won dan voelde ik mij top op de korte termijn. Maar zodra ik verloor dan kwam die schuldgevoel en schaamte weer naar boven. Je wil eigenlijk niet gokken maar toch blijf je het uiteindelijk doen.

        

       Op een gegeven moment was mijn familie achter gekomen dat ik aan het gokken was. Ik bleef ontkennen dat het niet zo was. Dat heeft zo een hele poos geduurd. Ik schaamde mij zo erg voor mijn familie, dat ik niet in hun buurt wilde komen.

        

       Ik kon mijn ouders niet meer in de ogen aankijken door de pijn die ik ze bezorgd had.

        

       Het gokken had niet alleen impact op mijn leven maar ook op die van mijn dierbaren. Elke keer als een familielid een gesprek aan ging met mij over het gokken, werd ik boos. Ik had daar geen zin in en wilde het liefst vluchten. Mijn leven bestond letterlijk uit een leugen. Je bedriegt en manipuleert vrienden en familie om maar te kunnen blijven gokken. Ik was machteloos omdat gokken voor alles ging.  Je bouwt schulden op waardoor je elke keer teruggaat en denkt ik moet dat geld terug winnen wat ik verloren heb. Diep van binnen weet je dat het je nooit gaat lukken, maar toch blijf je het doen.

        

       Tot dat er een dag kwam dat een aantal familieleden voor mij stonden en vertelden dat het nu wel genoeg is geweest. Toen pas kwam echt het besef hoeveel pijn ik ze bezorgd had met mijn gokverslaving. Ik voelde alleen maar liefde vanuit hun kant. Hun doel was niet om mij aan te vallen, maar juist om mij te helpen. Dat was voor mij het moment dat ik niet meer wilde ontkennen. Ik begon het te accepteren, omdat ik het vluchten zat was. Ik voelde mij zo opgelucht toen ik het begon toe te geven aan mijn familie over dat ik een gokverslaving had.

        

       Je maakt je eigen leven en die van jouw naasten kapot. Met behulp van mijn familie ben ik toen uiteindelijk hulp gaan zoeken. Er moest wat veranderen want dit kon zo niet langer door gaan. Zonder mijn familie was het denk ik mij niet gelukt om de eerste stap te zetten. Ik wilde weer onder de mensen komen. Hechte band met mijn familie opbouwen en aan hen laten zien dat ik echt wil gaan veranderen. Dat is me gelukt bij Hervitas!!

        

       Schrijf je hier gelijk in voor een intake.