Slechts 10% van de Nederlandse Gokkers Kent Cruks: Tijd voor Actie!

Slechts 10% van de Nederlandse Gokkers Kent Cruks!

Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 90% van de Nederlandse gokkers nog nooit heeft gehoord van Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Ipsos I&O in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum. Naast Cruks zijn ook Loket Kansspel (79%) en AGOG (93%) onbekend bij veel gokkers.

 

Wat is Cruks?

 

Cruks is een systeem dat mensen helpt die moeite hebben met verantwoord gokken. Door je in te schrijven bij Cruks, kun je jezelf uitsluiten van deelname aan kansspelen. Het doel is om problematisch gokgedrag te voorkomen en gokverslavingen tegen te gaan.

 

Belangrijkste Bevindingen van het Onderzoek

Het onderzoek door Ipsos I&O, getiteld ‘Perspectief van Nederlanders op kansspelen’, toont diverse inzichten over gokgedrag en de bekendheid van hulpinstanties in Nederland:

 

1. Deelname aan Kansspelen:

   – 50% van de Nederlanders deed het afgelopen jaar mee aan loterijen.

   – 76% van de volwassenen behoort tot de ‘niet-spelers’, zij die alleen aan loterijen meedoen.

   – 8% van de Nederlanders gokte online in de afgelopen 12 maanden.

 

2. Bekendheid met Hulpinstanties:

   – Slechts 10% kent Cruks.

   – 21% is bekend met Loket Kansspel.

   – 7% kent AGOG.

 

3. Gokgedrag en Speellimieten:

   – 67% van de spelers maakt gebruik van stortingslimieten.

   – 12% van de spelers ging naar een andere goksite na het bereiken van hun speellimiet.

 

Nieuwe Cruks-Campagne

Ondanks eerdere campagnes blijft de bekendheid van Cruks laag. De Kansspelautoriteit heeft daarom een nieuwe tender uitgezet voor een vervolgcampagne, met een budget van €250.000. De campagne moet eind 2024 of begin 2025 gelanceerd worden.

 

Conclusie

Het onderzoek onderstreept de noodzaak voor meer voorlichting en bewustwording rondom verantwoord gokken en beschikbare hulpinstanties zoals Cruks, Loket Kansspel en AGOG. De nieuwe campagne van de Kansspelautoriteit moet hieraan bijdragen en hopelijk de bekendheid van onder andere Cruks significant verhogen.

Ben je zelf op zoek naar meer informatie over verantwoord gokken of wil je hulp? Bekijk onze website en laat ons je helpen!

Waarom Hervitas

Wachttijd gemiddeld 2 weken

Kleine groepen

Persoonlijke benadering

Onbeperkte nazorg

Vergoed uit basisverzekering

Vraag een intakegesprek aan

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).  Hervitas Samen Sterk

  Zonder gokverslaafden geen topsport?

  Hervitas vindt dat de loterijfinanciering van de topsport per direct vervangen moet worden door overheidsfinanciering.

  Het is toch bizar dat de financiering van de topsport nu afhankelijk is van de kansspelindustrie en dat een eventuele verhoging van de kansspelbelasting deze financiering zelfs in gevaar zou kunnen brengen. Zonder gokverslaafden geen topsport?

   

  Conny Helder, de minister van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport, heeft haar beleidsreactie op het advies van de sportraad gepubliceerd. Eind maart publiceerde de Nederlandse sportraad al een advies om de topsport minder afhankelijk te maken van financiering door de kansspelindustrie. De minister moest, zo adviseerde de sportraad, in gesprek gaan met de sportsector over de gevolgen van financiering door gokbedrijven. Ook zou de mogelijke privatisering van Nederlandse Loterij met de sportsector besproken moeten worden, aldus de sportraad.

   

  Motie over financiering door gokbedrijven

   

  De sportwereld minder afhankelijk maken van de financiering door gokbedrijven was ook een wens van Michiel van Nispen (SP). Het Kamerlid diende al in mei 2022 een motie in om te onderzoeken hoe de sportwereld financieel los kon komen van de steun van kansspelaanbieders.

  Naar aanleiding van de motie werd de sportraad gevraagd om te onderzoeken hoe dit bewerkstelligd kon worden. Ook de sportraad gaf aan bedenkingen te hebben bij de financiering door loterijen en online gokbedrijven. In plaats daarvan zou er volgens de raad gekozen moeten worden voor financiering vanuit de overheid:

  Sponsoring door gokbedrijven wordt over een jaar beperkt door het Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand. Het reclameverbod zorgt er namelijk voor dat gokbedrijven geen sportclubs en -competities meer mogen sponsoren vanaf 1 juli 2025.

  Nu is een belangrijke inkomstenbron voor de sportsector de afdracht van Nederlandse Loterij. In 2023 was dit 52 miljoen. Dit kwam ook naar voren in de reactie van NOC*NSF op de aangekondigde verhoging van de kansspelbelasting.

  Helaas geeft Helder aan ‘geen duidelijke aanleiding’  te zien om het ingezette beleid op korte termijn aan te passen. Het is aan haar opvolger, Fleur Agema (PVV), om wijzigingen in het beleid door te voeren. We gaan het zien …

  Waarom Hervitas

  Wachttijd gemiddeld 2 weken

  Kleine groepen

  Persoonlijke benadering

  Onbeperkte nazorg

  Vergoed uit basisverzekering

  Vraag een intakegesprek aan

  Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).   Hervitas Samen Sterk

   Nieuwe Beleidsregels Verantwoord Spelen van Kracht

   Vanaf 3 juni 2024 zijn de nieuwe beleidsregels voor verantwoord gokken van kracht. Deze regels vormen de basis voor de invoering van speellimieten die gericht zijn op het beschermen van spelers en het bevorderen van verantwoord spelgedrag. De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft deze regels opgesteld naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek naar de invulling van de zorgplicht door aanbieders van online kansspelen.

    

   Belangrijkste Wijzigingen

   Een van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van een netto stortingsgrens bij online casino’s. Vanaf 1 oktober 2024 zijn aanbieders verplicht om in te grijpen wanneer een speler de grens van € 700 aan netto stortingen bereikt. Voor jongvolwassenen is deze grens gesteld op € 300. Dit betekent dat aanbieders nauwkeurig moeten monitoren hoeveel spelers storten en tijdig moeten ingrijpen wanneer deze limieten worden bereikt.

   Daarnaast moeten aanbieders vanaf 1 oktober 2024 binnen een uur reageren op signalen van risicovol speelgedrag. Dit snelle ingrijpen is bedoeld om spelers te beschermen en te voorkomen dat zij in financiële problemen raken door onverantwoord speelgedrag.

    

   Uitzonderingen

   Hoewel de limiet van € 700 strikt gehanteerd zal worden, kunnen er uitzonderingen gemaakt worden voor spelers die deze limiet kunnen bekostigen. Hierbij wordt maximaal 30% van het besteedbare inkomen genoemd als richtlijn. Dit betekent dat professionele pokerspelers of andere spelers met een hoog inkomen een hogere stortingslimiet kunnen krijgen.

    

   Gefaseerde Invoering

   Zoals eerder aangekondigd, treden de beleidsregels gefaseerd in werking. Het grootste deel van de regels is per direct van kracht. Echter, enkele artikelen rond de financiële stortingsgrens en de bijbehorende vergewisplicht zullen pas vanaf 1 oktober 2024 van kracht zijn. Dit is vanwege de benodigde IT-aanpassingen en werving van nieuwe medewerkers.

   Hopelijk dragen deze nieuwe regels bij om de enorme groei aan gokverslaafden in te dammen. 

   Voor meer informatie over de nieuwe beleidsregels kunt u terecht op de officiële website van de Kansspelautoriteit en in de Staatscourant.

   Waarom Hervitas

   Wachttijd gemiddeld 2 weken

   Kleine groepen

   Persoonlijke benadering

   Onbeperkte nazorg

   Vergoed uit basisverzekering

   Vraag een intakegesprek aan

   Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).    Hervitas Samen Sterk

    De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen

    “De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen. Hervitas signaleert een toenemend aantal gokverslaafden”

     

    Aan het woord is Fred Steutel, directeur van Hervitas, de enige verslavingsinstelling in Nederland die alleen gokverslaving behandeld.

     

     

    De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen. Wat is de impact?

     

    De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen, gedreven door technologische vooruitgang en veranderende regelgeving. Echter, vanuit het perspectief van verslavingsinstelling Hervitas, die een toename in het aantal gokverslaafden waarneemt, zijn deze ontwikkelingen zorgwekkend. Hervitas benadrukt de noodzaak van verantwoorde maatregelen, de handhaving hiervan en betere bescherming van kwetsbare spelers.

     

    Digitalisering en Online Gokken

     

    De belangrijkste trend is uiteraard de sterkte groei van online gokken. Traditionele casino’s en wedkantoren maken steeds vaker plaats voor digitale platforms die continu toegankelijk zijn. De pandemie heeft deze verschuiving versneld doordat fysieke locaties moesten sluiten en gokkers naar online alternatieven overstapten. Hoewel dit gemak biedt voor de gebruiker, heeft Hervitas een toename in gokverslaving geconstateerd door de gemakkelijke toegang en het anonieme karakter van online gokken.

    Technologische innovaties

     

    Technologische vooruitgang speelt een sleutelrol in de moderne gokmarkt. Innovaties zoals kunstmatige intelligentie (AI) en virtual reality (VR) transformeren de manier waarop mensen gokken. AI wordt gebruikt om speelpatronen te analyseren en gepersonaliseerde ervaringen te bieden, terwijl VR een meeslepende casino-ervaring thuis mogelijk maakt. Hervitas waarschuwt echter dat deze technologieën leiden tot een verhoogd risico op verslaving door de intense en realistische gokervaringen die ze bieden.

     

    Veranderende Regelgeving

     

    Regelgeving blijft een cruciaal element in de gokindustrie. Veel landen passen hun gokwetten aan om beter in te spelen op de realiteit van digitaal gokken. Hervitas merkt echter op dat, ondanks strengere reguleringen zoals verplichte licenties en uitgebreide controlemechanismen, het aantal gokverslaafden blijft stijgen. Dit suggereert dat de huidige maatregelen niet voldoende zijn om spelers effectief te beschermen tegen de risico’s van gokverslaving.

    Groei van Mobiel Gokken

     

    Mobiel gokken is een andere belangrijke trend. Dankzij de brede beschikbaarheid van smartphones hebben steeds meer mensen toegang tot gokdiensten via mobiele apps. Hervitas constateert dat mobiel gokken een aanzienlijk deel van de markt uitmaakt. Ook dit brengt het risico met zich mee dat gokverslaving toeneemt, aangezien de altijd beschikbare toegang tot gokplatforms veel vaker leidt tot impulsief en ongecontroleerd gokgedrag.

    Opkomst van eSports Wedden

     

    eSports wedden is een snel groeiend fenomeen dat veel aandacht trekt. Hervitas wijst op de explosieve groei van eSports en de bijbehorende gokmogelijkheden. Dit trekt een jonger publiek aan, wat een nieuwe uitdaging vormt voor verslavingspreventie. Hervitas ziet een zorgwekkende trend in de toename van gokverslaving onder jongeren die deelnemen aan eSports wedden.

    Verantwoord Gokken en Spelersbescherming

     

    Verantwoord gokken en spelersbescherming moet veel hoger op de agenda van zowel gokbedrijven als regelgevers. Hervitas support initiatieven die problematisch gokgedrag helpen voorkomen. Dit omvat het implementeren van limieten op inzet en speeltijd, evenals het aanbieden van hulpbronnen voor spelers die hulp nodig hebben. Ondanks deze inspanningen blijft het aantal gokverslaafden stijgen, wat aangeeft dat er dringende en effectievere maatregelen nodig zijn.

    Conclusie

     

    De gokmarkt blijft zich sterk ontwikkelen, maar vanuit het perspectief van Hervitas is de toename van het aantal gokverslaafden een serieuze zorg. Hervitas roept op tot strengere reguleringen en meer preventieve maatregelen om de negatieve gevolgen van deze ontwikkelingen tegen te gaan.

     

     

    Herken jij jezelf in bovenstaande en ben jij wellicht op weg om een probleemspeler te worden? Doe dan de zelftest of neem gelijk contact op met Hervitas om samen een oplossing te vinden!

    Waarom Hervitas

    Wachttijd gemiddeld 2 weken

    Kleine groepen

    Persoonlijke benadering

    Onbeperkte nazorg

    Vergoed uit basisverzekering

    Vraag een intakegesprek aan

    Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).     Hervitas Samen Sterk

     Ksa Verschuift Inwerkingtreding Beleidsregels Verantwoord Spelen naar 3 Juni

     Ksa Verschuift Inwerkingtreding Beleidsregels Verantwoord Spelen naar 3 Juni

      

     De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van de beleidsregels verantwoord spelen is verschoven naar maandag 3 juni 2024. De nieuwe regels moeten belangrijke veranderingen met zich meebrengen voor online casino’s, waaronder strengere eisen om gokverslaving te voorkomen.

      

      

     Achtergrond

      

     Eind vorig jaar heeft de Ksa de beleidsregels verantwoord spelen ter consultatie aangeboden. Deze regels omvatten onder andere het verplichte binnen een uur reageren op signalen van onmatig gokgedrag en het instellen van een harde grens van € 700 aan netto stortingen voor het opvragen van de bron van inkomsten. Voor jongvolwassenen wordt deze grens verlaagd naar € 300.

      

     Wederom verschuiving van Inwerkingtreding

      

     Op woensdag 17 april heeft de Ksa aangekondigd dat zij alle ontvangen reacties zullen overwegen om te bepalen of aanpassingen nodig zijn. Er zal een reactie volgen op de hoofdlijnen van de consultatiepunten. De verlengde reactietermijn en het aantal ontvangen reacties hebben gezorgd voor een verschuiving van de publicatiedatum in de Staatscourant.

     “Het streven was om de gewijzigde beleidsregels begin mei te publiceren in de Staatscourant. Door zowel de verlengde reactietermijn als de grote hoeveelheid reacties, heeft de organisatie besloten om de publicatiedatum ook te verschuiven. De definitieve publicatiedatum is maandag 3 juni 2024.”

      

     Belangrijke Aspecten van de Beleidsregels

     De nieuwe datum, 3 juni 2024, markeert ook de dag waarop een deel van de beleidsregels verantwoord spelen in werking zal treden. Echter, bepaalde bepalingen, zullen pas later van kracht worden. Dit geeft vergunninghouders in Nederland meer voorbereidingstijd, aangezien deze bepalingen onder andere gaan over het snel reageren op signalen van onmatig gokgedrag en het nemen van passende interventiemaatregelen. Wij hopen dat er voldoende toezicht komt en dat er gehandhaafd zal gaan worden.

      

     Waarom Hervitas

     Wachttijd gemiddeld 2 weken

     Kleine groepen

     Persoonlijke benadering

     Onbeperkte nazorg

     Vergoed uit basisverzekering

     Vraag een intakegesprek aan

     Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).      Hervitas Samen Sterk

      Tweede Kamer stemt voor strengere regels online gokindustrie

      Op 16 april heeft de Tweede Kamer moties aangenomen die aanzienlijke veranderingen zullen brengen in de wereld van online gokken.

       

      Nipte meerderheid

      Met een nipte meerderheid steunden de Kamerleden voorstellen van Michiel van Nispen. Deze pleitten onder meer voor een verbod op online gokreclame en een stop op online kansspelen met een hoog risico. Deze beslissingen zijn een belangrijke stap in de regulering.

       

      De stemming vond plaats nadat vorige week 114 moties werden ingediend tijdens diverse debatten. Onder deze moties waren er 14 die voortkwamen uit het tweeminuten debat kansspelen. Opvallend genoeg werden maar liefst tien van deze moties aangenomen. Dit geeft aan dat de Kamer vastberaden is om de goksector aan strengere regels te onderwerpen.

       

      Opvallende besluiten

      Een van de meest opvallende besluiten was het instellen van een verbod op online gokreclame. Daarnaast stemden de Kamerleden voor een verbod op kansspelen die een zeer hoog risico met zich meebrengen. Dit in een poging om kwetsbare spelers te beschermen tegen mogelijke schade.

       

      Een ander belangrijk punt dat werd aangenomen, is de verplichte BKR-check voor online casino’s. Dit is bedoeld om te voorkomen dat mensen met financiële problemen verder in de problemen komen door overmatig gokken.

       

      Hoewel het merendeel van de moties met steun van de Kamer werd aangenomen, waren er enkele die niet op voldoende bijval konden rekenen. Een motie van Lilian Helder met betrekking tot de afdracht van goede doelen aan door deelnemers gekozen doelen werd kort voor de stemming aangehouden.

       

      Conclusie

      Deze recente ontwikkelingen laten hopelijk zien dat de Nederlandse overheid eindelijk meer werk maakt van het reguleren van de online gokmarkt. Met de goedkeuring van deze moties wordt weer een klein stapje gezet naar een meer verantwoorde gok omgeving voor spelers in Nederland.

      Waarom Hervitas

      Wachttijd gemiddeld 2 weken

      Kleine groepen

      Persoonlijke benadering

      Onbeperkte nazorg

      Vergoed uit basisverzekering

      Vraag een intakegesprek aan

      Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).       Hervitas Samen Sterk

       Fred Steutel: ‘preventiebeleid online gokken faalt’

       Fred Steutel, directeur van gokverslavingskliniek Hervitas, in de NPO2 uitzending Stand van Nederland over het falen van het preventiebeleid (deel 2).

       De gokbedrijven zijn verantwoordelijk voor het preventiebeleid dat bestaat en dat écht moet worden uitgevoerd. “De Kansspelautoriteit moet meer doorzettingsvermogen krijgen en kunnen zeggen: doe jij dat niet goed? Dat is dan jammer, maar dan moet je wel voor de schade gaan betalen.”

        

       Gokbedrijven verantwoordelijk voor uitvoering preventiebeleid

       Fred vervolgd: “Als we kunnen aantonen dat het preventiebeleid faalt van dat bedrijf en je hebt de kwetsbaren in onze samenleving niet beschermd, maar er wel veel geld aan verdiend, dan vind ik niet dat de maatschappij moet betalen. Dan moet je toch echt naar de aanbieder kijken voor de kosten van de behandeling en de schade die is aangericht.”

        

       Wat kost online gokken onze samenleving en wie draait er op voor de kosten? Het was zaterdag 3 maart om 22.00 uur in Stand van Nederland: Generatie Next op NPO 2 te zien.

        

       Kijk hier de hele uitzending terug!