Nationaal Rapporteur Verslavingen: Online gokkers worden onvoldoende beschermd

De Nationaal Rapporteur Verslavingen (NRV), Prof. dr. Arnt Schellekens, concludeert in zijn rapport ‘Gokken met Gezondheid; advies over online kansspelen’ dat (kwetsbare) gokkers onvoldoende worden beschermd. Hij stelt 22 maatregelen voor om verdere schade door het online gokken te beperken.

22 maatregelen

Het is van belang dat gokkers bij alle kansspelaanbieders even goed worden beschermd. Daarom moet er een bindende richtlijn zorgplicht voor de kansspelaanbieders komen, opgesteld door onafhankelijke (ervarings)deskundigen, professionals en wetenschappers, zonder bemoeienis van de gokbedrijven zelf. De NRV adviseert een maximum bedrag vast te stellen dat vergokt mag worden bij alle legale aanbieders tezamen (overkoepelend speellimiet). Gokkers moeten beter geïnformeerd worden over de risico’s. Reclames voor gokken moeten verder ingeperkt worden. Er moet meer ingezet worden op het tijdig herkennen van gokproblemen. Ook schuldhulpverleners, huisartsen, verslavingsartsen, psychologen, leraren en maatschappelijk werkers moeten gokproblemen herkennen en goed kunnen doorverwijzen.

Onnodig veel gokkers komen in de problemen

In 2021 heeft het kabinet online gokken gelegaliseerd. Sindsdien is het aantal spelers fors toegenomen. Onnodig veel mensen komen in de problemen, variërend van schulden tot depressie en suïcidaliteit. Om verdere schade te voorkomen is het hoognodig om aanvullende maatregelen te nemen. De adviezen richten zich niet alleen op beleidsmakers. Ook de kansspelaanbieders, de verslavingszorg, schuldhulpverleners, banken, en de sportwereld moeten bijdragen. De NRV is eind 2022 ingesteld om beter zicht te krijgen op de impact van verslavingen op de (volks)gezondheid en maatschappij. Gokken met Gezondheid is het eerste advies van de NRV Het rapport is aangeboden aan de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen en te downloaden op www.rapporteurverslavingen.nl.

Volgens Fred Steutel, directeur van gokverslavingskliniek Hervitas, mag de maatschappij niet opdraaien voor de kosten die worden gemaakt voor de behandeling van gokverslaafden. ‘De vervuiler moet gaan betalen voor de ­verslavingszorg. De aanbieders maken allemaal ongelooflijke winsten. Als wij kunnen aantonen – en dat kunnen we – dat een aanbieder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, sturen we de factuur liever naar het gokbedrijf dan naar de verzekeraar.’ Zie verder de post: ‘De vervuiler betaald’

Waarom Hervitas

Wachttijd gemiddeld 1 week

Kleine groepen (max 5 personen)

Persoonlijke benadering

1 jaar nazorg

Vergoed uit basisverzekering

Vraag een intakegesprek aan

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).  Hervitas Samen Sterk

  Gokverslaafden krijgen teveel ruimte om hun geld te verbrassen

  Op 12 september bericht de economieredactie van NU.nl het volgende:

  “Goksites doen nog te weinig om gokverslavingen tegen te gaan. De Kansspelautoriteit onderzocht tien aanbieders van online kansspelen in Nederland. Daaruit kwam naar voren dat ze te laat ingrijpen als gokkers buitensporig veel spelen via hun site”.

  “Een van de belangrijkste bevindingen in het onderzoek is volgens toezichthouder Ksa dat veel onderzochte partijen niet in staat zijn snel of adequaat in te grijpen. Dat komt onder meer door de opsporingsmethodes die goksites gebruiken.

  Als voorbeeld noemt de Ksa aanbieders die met name kijken naar verandering in spelgedrag. Spelers die van meet af aan veel geld inzetten, vallen daardoor minder snel op.

  Andere goksites hebben volgens de Ksa juist “een te eenzijdige focus” op de hoogte van de inzet, waarbij minder wordt gekeken naar bijvoorbeeld het aantal gespeelde uren. Ook dat “zorgt ervoor dat aanbieders probleemspelers over het hoofd kunnen zien”.

  Zo hanteren sommige aanbieders van online kansspelen juist lagere limieten voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar. De Ksa dringt erop aan dat de focus ook naar andere factoren moet gaan dan de hoogte van stortingen, om zo problematisch speelgedrag te stoppen”.

  Accounts van probleemspelers blokkeren

  “De kansspelwaakhond wil onder meer regels aanvullen met belangrijke indicatoren die het speelgedrag moeten beoordelen. Verder stelt de toezichthouder voor om accounts van probleemspelers te blokkeren, totdat er een interventie is geweest.

  Ook moet het zogeheten realtime monitoring verplicht worden, waarmee online gokplatforms direct inzicht krijgen in het spelgedrag van hun gebruikers.

  Daarnaast wil de toezichthouder de wet- en regelgeving rond de zorgplicht voor gebruikers aanscherpen. Daarmee moet het voor aanbieders duidelijker worden hoe zij gokkers beter kunnen beschermen”.

  Waarom Hervitas

  Wachttijd gemiddeld 1 week

  Kleine groepen (max 5 personen)

  Persoonlijke benadering

  1 jaar nazorg

  Vergoed uit basisverzekering

  Vraag een intakegesprek aan

  Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).   Hervitas Samen Sterk

   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zeer positief over zorgverlening Hervitas

   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zeer positief over zorgverlening Hervitas

   Op 7 april 2023 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek aan Hervitas gebracht. Het doel was de kwaliteit van de aangeboden zorg te beoordelen. In het openbare rapport van de IGJ lezen we o.a. de volgende bevindingen:


   ‘De inspectie spreekt cliënten die tevreden zijn over de kwaliteit van hun behandeling. Naasten hebben een prominente rol tijdens de behandeling. Dit is belangrijk gezien de aard van de problematiek bij de cliënten. De behandelaren van Hervitas zijn betrokken, gericht op kwaliteit en zetten zich in om goede cliënten zorg te leveren. Ze zijn goed bereikbaar voor cliënten, voor elkaar en werken resultaatgericht.
   Dit wordt mede ondersteund door de positieve organisatiecultuur. De organisatie bevordert een cultuur waarin kwaliteit en veiligheid vanzelfsprekend zijn.
   De bestuurder en behandelaren stellen zich transparant en open op. De inspectie stelt vast dat Hervitas uit zichzelf is gericht op ontwikkeling en verdere verbetering van de kwaliteit van zorg’


   Niet voor niets heeft Hervitas het hoogste percentage cliënten dat na de 3 weken dagbehandeling blijvend in herstel komt!

   #gokken #gokprobleem #gokverslaafd

    

   Waarom Hervitas

   Wachttijd gemiddeld 1 week

   Kleine groepen (max 5 personen)

   Persoonlijke benadering

   1 jaar nazorg

   Vergoed uit basisverzekering

   Vraag een intakegesprek aan

   Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).    Hervitas Samen Sterk

    De ‘vervuiler’ betaald!

    Volgens Fred Steutel, directeur van gokverslavingskliniek Hervitas, mag de maatschappij niet opdraaien voor de kosten die worden gemaakt voor de behandeling van gokverslaafden. ‘De vervuiler moet gaan betalen voor de ­verslavingszorg. De aanbieders maken allemaal ongelooflijke winsten. Als wij kunnen aantonen – en dat kunnen we – dat een aanbieder niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan, sturen we de factuur liever naar het gokbedrijf dan naar de verzekeraar.’

    ‘Met de start van de nieuwe Koa-wetgeving melden zich veel meer jonge gokverslaafden bij Hervitas. Niet zelden met aanzienlijke schulden. Een client van 26 jaar met een schuldenstaat van € 50.000,= is helaas geen uitzondering. Wij vragen ons hierbij af, hoe kan dat eigenlijk.

    Alle legale aanbieders van gokspellen hebben een vergunning gekregen waar stringente eisen zijn gesteld aan de zorgplicht en het preventiebeleid. Deze zorgplicht en preventiebeleid moeten ervoor zorgen dat deze calamiteiten niet kunnen ontstaan. Wanneer wij cliënten vragen of ze deze zorgplicht en preventiebeleid ook hebben ervaren, horen wij vaak, neen!

     

    Een jonge cliënt gaat, mogelijk onder invloed van de stortvloed aan reclames, steeds intensiever gokken en vergokt uiteindelijk in een aantal maanden tijd € 50.000,=. Dit spelgedrag is natuurlijk zeer opvallend en daardoor goed waarneembaar voor de aanbieder van gokspellen. Toch wordt de zorgplicht en het preventiebeleid niet gevolgd en wordt er geen contact opgenomen met de client. Ook de Kans Spel Autoriteit ziet dit en geeft aan dat niet iedere gokspelaanbieder even zorgvuldig de zorgplicht uitvoert.

     

    Mogelijk ligt een verklaring in het feit dat onderzoek in Engeland heeft aangetoond dat 5% van de spelers goed zijn voor 60% van de omzet van een gokspelaanbieder. Hoe groter het gokprobleem, des te groter de winst voor de gokspelaanbieder. Er is dus een incentive voor de gokspelaanbieder om ‘probleemspelers’ door te laten spelen. Het zijn de kippen met de gouden eieren,  met alle gevolgen van dien.

     

    Hervitas vindt dat dit moet stoppen. Het kan niet zo zijn dat de gokindustrie gigantische omzet en winststijgingen laten zien (soms meer dan 100%) en vervolgens de maatschappij via het zorgpremiestelsel moet gaan betalen voor de behandeling van gokverslaving. Wanneer we stellen dat er 10.000 gokverslaafden zijn en de verschillende behandelingen (een behandeling is niet altijd voldoende) gemiddeld € 10.000,= kost, dan hebben we het over een kostenpost voor de maatschappij van € 100.000.000,=’

     

    Naar aanleiding van het recente interview met Elsevier Weekblad (nummer 17) heeft Hervitas inmiddels al een positief gesprek gevoerd met een zorgverzekeraar en is de KSA uitgenodigd deel te gaan nemen. Het idee is dat de KSA haar toezichthoudende taak gaat uitbreiden en er een specifiek fonds wordt opgezet.  Doordat een gokker altijd een voorkeur spelaanbieder heeft, is middels pintransacties, creditcardbetaling goed een case op te stellen en de verantwoordelijke gokspelaanbieder duidelijk zichtbaar wat een groot voordeel is ten opzichte van veel andere verslavingen.

     

    Wanneer een gokverslaafde zijn case feitelijk kan aantonen moet de vervuiler, de aanbieder van het gokspel, gaan betalen voor de behandeling van de gokverslaving. Mogelijk komt hiermee financiële tegendruk en wordt de incentive om probleemspelers te laten door spelen veel minder.

     

     

    Waarom Hervitas

    Wachttijd gemiddeld 1 week

    Kleine groepen (max 5 personen)

    Persoonlijke benadering

    1 jaar nazorg

    Vergoed uit basisverzekering

    Vraag een intakegesprek aan

    Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).     Hervitas Samen Sterk

     TOTO en Holland Casino goed voor 33,73% omzet online kansspelen

     TOTO en Holland Casino goed voor 33,73% omzet online kansspelen!

     Van de € 1,08 miljard die Nederlanders verloren met online gokken ging meer dan een derde naar gokbedrijven van de Nederlandse staat. Uit de jaarcijfers van beide bedrijven is duidelijk geworden dat TOTO en Holland Casino verantwoordelijk zijn voor 33,73% van de totale omzet uit online kansspelen.

      

     In de afgelopen periode publiceerden de twee staatsdeelnemingen Holland Casino en de Nederlandse Loterij hun jaarverslagen. In de jaarrapporten is te lezen hoe de bedrijven hebben gepresteerd in het jaar 2022, waaronder op de online kansspelmarkt. Zo haalde de Nederlandse Loterij met het merk TOTO een omzet van € 218,8 miljoen uit online kansspelen. Holland Casino een omzet van € 145,5 miljoen. Totaal € 364,3 miljoen en derhalve meer dan een derde van de totale omzet.

      

     Lees hier het volledige artikel:

     Casinonieuws.nl – Marktaandeel staatsdeelnemingen online gokken

     Waarom Hervitas

     Wachttijd gemiddeld 1 week

     Kleine groepen (max 5 personen)

     Persoonlijke benadering

     1 jaar nazorg

     Vergoed uit basisverzekering

     Vraag een intakegesprek aan

     Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).      Hervitas Samen Sterk

      Wet Kansspelen op afstand: een vloek of een zegen?

      In het Elsevier weekblad van 24 april 2023 staat een artikel over de Wet Kansspelen op afstand. Deze wet maakt het sinds oktober 2021 mogelijk om legaal online te kunnen gokken in Nederland. De vraag die gesteld wordt is of deze Wet Kansspelen op afstand een vloek of een zegen is?

      René Janssen (66), voorzitter van de Kansspelautoriteit, is over het algemeen tevreden over de Wet Koa. ‘De honderdduizenden online gokkers waren voorheen aangewezen op illegale aanbieders die zelden de leeftijd van de spelers controleerden – dus konden ook minderjarigen gewoon een account aanmaken. De bescherming is door de invoering van de Wet Koa van een veel hoger niveau. Het stemt me tevreden dat 85 tot 90 procent van de spelers nu gokt op legale sites, dus bij aanbieders met een vergunning in Nederland.’

       

      Fred Steutel (62), directeur van gokverslavingskliniek Hervitas, vindt echter dat aanbieders van online kansspelen veel meer zouden moeten doen aan goede preventie. ‘Om een vergunning te krijgen, dienden aanbieders ook een preventiebeleid te presenteren. Wat je nu ziet, is dat op dit terrein niet wordt gehandhaafd. Wat heb je er dan aan?’ Fred Steutel ziet een verdubbeling van de instroom van mensen met gokproblemen.

       

      Lees hier het volledige artikel:

      Elsevier weekblad – Wet Kansspelen op afstand: een vloek of een zegen?

      Waarom Hervitas

      Wachttijd gemiddeld 1 week

      Kleine groepen (max 5 personen)

      Persoonlijke benadering

      1 jaar nazorg

      Vergoed uit basisverzekering

      Vraag een intakegesprek aan

      Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).       Hervitas Samen Sterk

       Reclame online gokken per 1 juli verboden

       In het RTL Nieuws van 19 april 2023 wordt aandacht besteedt aan het aan banden leggen van reclame voor online gokken. Vanaf 1 juli gaat de wet in die daarvoor zorgt. Dan mag geen ongerichte reclame meer worden gemaakt voor online kansspelen op radio en tv en op billboards op straat. Dit moet gokverslaving onder jongvolwassenen en kwetsbare mensen tegengaan.

        

       Ook sponsoring voor online kansspelen mag straks niet meer, bijvoorbeeld in tv-programma’s of bij sportclubs. Daarvoor komt een overgangstermijn zodat bijvoorbeeld sportverenigingen andere sponsors kunnen zoeken. Vanaf 1 juli 2024 mag het niet meer bij tv-programma’s en evenementen. De sponsoring voor sportclubs, bijvoorbeeld met shirtreclame, mag niet meer vanaf 1 juli 2025.

        

       Bekijk het volledige fragment hier:

        

       RTL Nieuws – Reclame voor online gokken per 1 juli verboden

       Waarom Hervitas

       Wachttijd gemiddeld 1 week

       Kleine groepen (max 5 personen)

       Persoonlijke benadering

       1 jaar nazorg

       Vergoed uit basisverzekering

       Vraag een intakegesprek aan

       Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).        Hervitas Samen Sterk

        Verslaving bij het handelen in cryptocurrency

        Verslaving bij het handelen in cryptocurrency is een serieus probleem dat steeds vaker voorkomt naarmate de populariteit van deze nieuwe digitale valuta’s toeneemt. Cryptocurrency handel biedt een geweldige kans om geld te verdienen, maar het kan ook gemakkelijk leiden tot een verslaving.

         

        Verslaving handelen in Cryptocurrency

        Een verslaving wordt gedefinieerd als een dwangmatig verlangen naar een stof, gedrag of activiteit, ondanks negatieve gevolgen voor het individu en zijn omgeving. Bij het handelen in cryptocurrency kan verslaving zich manifesteren als een obsessie met het volgen van de marktprijzen en het voortdurend plaatsen van transacties, zelfs als dit leidt tot financiële verliezen en het verwaarlozen van andere aspecten van het leven.

        Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan verslaving bij cryptocurrency handel. Ten eerste kan het snel en eenvoudig geld verdienen een gevoel van opwinding en beloning geven, wat kan leiden tot een dwangmatige behoefte om meer te verdienen. Ten tweede kan de anonimiteit van cryptocurrency handel en de mogelijkheid om transacties te plaatsen zonder tussenkomst van een bank of overheid, het gevoel van controle en onafhankelijkheid vergroten, wat verslavend kan zijn. Ten derde kan het constant volgen van de marktprijzen en nieuwsupdates over cryptocurrency en het proberen te voorspellen van de markt, een obsessie worden die moeilijk te doorbreken is.

        Het is belangrijk om te erkennen dat verslaving bij cryptocurrency handel ernstige gevolgen kan hebben voor individuen en hun families. Financiële verliezen kunnen leiden tot schulden en faillissementen, terwijl verwaarlozing van andere aspecten van het leven kan leiden tot relationele problemen en zelfs tot problemen op het gebied van geestelijke gezondheid.

         

        Hulp zoeken

        Als je denkt dat je verslaafd bent geraakt aan cryptocurrency handel, is het belangrijk om hulp te zoeken. Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden beschikbaar, waaronder zelfhulpgroepen of de dagbehandeling bij specialist Hervitas. Het is belangrijk om je te laten informeren over gezonde manieren om met cryptocurrency om te gaan, zoals het stellen van duidelijke doelen en het beperken van de tijd die je besteedt aan het volgen van de markt.

         

        Wees bewust van de potentiële risico’s van cryptocurrency handel 

        Wees bewust van de potentiële risico’s van cryptocurrency handel. Doe voldoende onderzoek voordat je investeert, diversifieer je portefeuille en stel realistische doelen en verwachtingen. Door verantwoordelijk te handelen en bewust te zijn van de risico’s, kan cryptocurrency handel een veilige en spannende manier zijn om geld te verdienen, zonder dat het tot verslaving leidt.