Marcel Marijnissen - Verslavingsarts KNMG, MiAM

Hervitas Marcel Marijnissen

Na mijn studie geneeskunde in Rotterdam ben ik de medisch specialistische opleiding KNO-heelkunde in het AMC gaan volgen. Vrij snel werd mij duidelijk dat in die levensfase, mijn interesse en ambitie meer op managementvraagstukken in de zorg bleek te liggen. Ik heb vervolgens ruim tien jaar verscheidene management- en uiteindelijk bestuurlijke functies vervuld binnen vrijwel alle takken van de zorgsector. Daarnaast heb ik tijdens die periode waarin ook onze drie kinderen opgroeiden, mijn MBA-studie behaald.

Door mijn grenzeloze ambitie geraakte ik echter op een persoonlijk ‘Crossroads’ punt en heb ik de keerzijde van mijn eigen ‘ambities’ ervaren. Dit heeft mij echter persoonlijk wél veel (bruikbare) levenservaringen opgeleverd, hetgeen ik dan ook graag samen vanuit een breed (ervarings)deskundig behandelteam mede in wil zetten, bij de behandeling van de verslaafde patiënt met zijn/haar systeem.

Vanaf 2010 ben ik weer als arts gaan werken in verschillende functies: forensische psychiatrie, sociale psychiatrie (FACT) en heb ik vervolgens ook vanuit mijn opleiding tot verslavingsarts gewerkt in Juliana Oord, onderdeel GGZ Centraal en vervolgens bij SolutionS.  Momenteel werk ik op een voor mij idyllische werkplek in de Haagsche duinen te weten Triora Verslavingszorg.

Hervitas met als specifiek aandachtsgebied binnen de verslavingszorg Gamen& Gokken, bied mij de unieke- en professionele uitdaging- om naast mijn eerder genoemde dienstbetrekking ook hier  een extra professionele impuls toe te kunnen voegen.

Dit nieuwe- en unieke marktsegment van procesverslavingen biedt ook in wetenschappelijke zin, nog de nodige uitdagingen: specifieke interventie- naast behandeltrajecten in opmaat naar behandeling op maat ook wel ‘personalized medicine’ genoemd.

In de reguliere – somatische geneeskunde zie je binnen de moeder (poort)disciplines zoals interne geneeskunde als de Heelkunde steeds meer superspecialisaties ontstaan: denk hierbij aan een vaatchirurg- of een Maag-Darm- en Leverarts.

De verslavingsgeneeskundige praktijk verkeert op het gebied van procesverslavingen (gamen-, gokken, SLA et cetera) mijns inziens nog in een prematuur ontwikkelingsstadium. Hervitas heeft de ambitie- naast expertise hierin een voortrekkersrol te gaan vervullen.

Mijn volkomen (on)bevooroordeeldheid-, oprechte (com)passie voor de patiënt-, het brede vakgebied verslavingsgeneeskunde én mijn enthousiasme zijn zoals ik verneem van zowel patiënten als collega’s mijn Unique Selling- of Buying Points.

Mijn fascinatie en (des)kundigheid gaat uit naar de ‘integrale behandeling van de verslaafde patiënt’ die veelal ook andere psychiatrische- en/of lichamelijke ziekten heeft, waarbij de relatie oorzaak-gevolg op voorhand niet altijd even helder is.