Intake bij Hervitas

Intake bij Hervitas

Intake bij behandeling game- en gokverslaving

Naar aanleiding van je aanmelding maken we een afspraak met je voor een intake.

Een zorgvuldig intakegesprek is essentieel voor het verloop van de verdere behandeling. Een intakegesprek bij Hervitas bestaat uit twee gesprekken, één met een counselor en één met een psychiater/verslavingsarts.

In het gesprek met de counselor zullen een aantal zaken in kaart gebracht worden als:

  • Is er sprake van een verslaving
  • wat is de behandelgeschiedenis
  • wat zijn de psychosociale omstandigheden
  • is er (intrinsieke) motivatie aanwezig bij de cliënt.
Tijdens het gesprek met de psychiater/verslavingsarts zal er met name gekeken worden naar gebruik medicijnen, somatische klachten en of er sprake is van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek/psychische stoornissen

Vervolgens hebben de behandelaar en regiebehandelaar kort overleg over of het behandelprogramma van Hervitas past bij jou als cliënt of dat er een doorverwijzing moet plaatsvinden. De uitkomst van dit gesprek zal direct aan je worden medegedeeld.

Bij een positief besluit ga jij direct door naar de casemanager om wat zaken af te stemmen ( o.a. tekenen behandelovereenkomst en eventuele andere administratieve handelingen) zodat je snel kan starten.

Let op: het is belangrijk dat je iemand meeneemt uit je directe omgeving die op de hoogte is van jouw verslavingsproblematiek. Dit, om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Daarnaast dien je alle formulieren die dan al per mail naar je verzonden zijn te hebben ingevuld. Dit voorkomt onnodig wachttijd.

Schrijf je nu direct in

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen!

Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).