De Nederlandse overheid faciliteert gokverslaving

Dit artikel is verschenen in HP/De Tijd, meinummer (05/2019),p. 10, www.hpdetijd.nl

hervitas-nederlandse-overheid-faciliteert-gokverslaving

Online is staatsbedrijf de Nederlandse Loterij (de Staatsloterij, Toto) nu nog het enige met een gokvergunning, maar dat verandert in 2020. Dankzij de nieuwe Wet ‘kansspelen op afstand’ kunnen commerciële partijen dan ook een vergunning krijgen, op voorwaarde dat zij goklimieten hanteren en ingrijpen bij problematisch spel. Is dat wel zo verstandig in een land met (volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid) bijna 80.000 probleem- gokkers?

U vreest dat de nieuwe wet gokverslaving in de hand werkt. Waarom?

“Door legalisering houd je beter toe- zicht op gokker en aanbieder, maar die aanbieder mag ook aan marketing doen.
In Engeland struikel je al over de gokre- clame. Hoe zichtbaarder een product, hoe meer gebruikers. Het aandeel dat zich ontwikkelt tot probleemgokker – nu vijf procent – zal toenemen. Faciliteren gaat
te ver; de overheid mikt weliswaar niet op verslaving, maar zorgt dan wel voor grotere problemen.”

Je kunt preventiepersoneel inzetten.

“Ja, maar de nieuwe wet schrijft niet voor hoe dat te werk moet gaan. De wet is in haar geheel trouwens niet doortastend. Zo wordt het verstrekken van gratis krediet als lokkertje verboden, maar mag lokken met gratis rondjes spelen wel. Hetzelfde geldt voor de uitschrijvingsprocedure. Een gokker die zich uit voorzorg uitschrijft, mag na zes maanden weer benaderd worden, ook onder de nieuwe wet. Gevaarlijk.”

Wie neemt u de gokproblematiek in Nederland kwalijk?

“Niemand, want verslaving komt voort uit DNA en ervaringen. Wel kan de overheid meer stappen zetten om het probleem aan te pakken. Dat kun je van aanbieders
– die vijftig procent van hun inkomsten aan probleemgokkers verdienen – niet verwachten. Hier moet middels wetgeving gaan gelden: de verdiener betaalt. Want nu draait de maatschappij op voor verslavingszorg, en de aanbieder gaat vrijuit.”

Waarom denkt u dat de nieuwe wet gokverslaving voorkomt?

“Het feit dat online kansspelen uit de il- legaliteit worden gehaald, betekent niet automatisch dat het aantal spelers toeneemt. Vergelijkingen met andere landen gaan niet op; die stellen minder eisen aan preventiebeleid. Wél is zeker dat de 1,8 miljoen spelers die Nederland telt door de wet gaan spelen bij veilige aanbieders. Zo worden die verplicht om preventiemedewerkers in dienst te nemen, die via chat of mail proactief aan verslavingspreventie doen.”

Gaan een paar preventiemedewerkers gokkers voor verslaving behoeden?

“Ik denk van wel, in combinatie met andere maatregelen. Zo moeten spelers dankzij de nieuwe wet extra gegevens aanleveren, waaronder een profiel. Aan de hand daarvan kan de aanbieder ingrijpen om de speler te beschermen. Anoniem spelen is dan onmogelijk. Aanbieders krijgen zo meer inzicht in spelgedrag én online tools om verslaving te voorkomen.”

De wet is toch een verkapte truc om de kas van de staat en gokaanbieder te spekken?

“De onlinemarkt is interessant voor Holland Casino, maar verslavingspreventie staat bij ons voorop. Dat geldt voor alle partijen die bij het ontwerp van de wet betrokken waren – van overheid tot kans- spelaanbieders en verslavingsdeskundi- gen. Verslaving kost de overheid veel geld en aanbieders hebben het meest baat bij spelers die hun leven lang veilig en verantwoord spelen.” (JK)

Waarom Hervitas

Wachttijd gemiddeld 2 weken

Kleine groepen

Persoonlijke benadering

Onbeperkte nazorg

Vergoed uit basisverzekering

Vraag een intakegesprek aan

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).    Hervitas Samen Sterk