Zonder gokverslaafden geen topsport?

Hervitas vindt dat de loterijfinanciering van de topsport per direct vervangen moet worden door overheidsfinanciering.

Het is toch bizar dat de financiering van de topsport nu afhankelijk is van de kansspelindustrie en dat een eventuele verhoging van de kansspelbelasting deze financiering zelfs in gevaar zou kunnen brengen. Zonder gokverslaafden geen topsport?

 

Conny Helder, de minister van Volksgezondheid, Welzijn, en Sport, heeft haar beleidsreactie op het advies van de sportraad gepubliceerd. Eind maart publiceerde de Nederlandse sportraad al een advies om de topsport minder afhankelijk te maken van financiering door de kansspelindustrie. De minister moest, zo adviseerde de sportraad, in gesprek gaan met de sportsector over de gevolgen van financiering door gokbedrijven. Ook zou de mogelijke privatisering van Nederlandse Loterij met de sportsector besproken moeten worden, aldus de sportraad.

 

Motie over financiering door gokbedrijven

 

De sportwereld minder afhankelijk maken van de financiering door gokbedrijven was ook een wens van Michiel van Nispen (SP). Het Kamerlid diende al in mei 2022 een motie in om te onderzoeken hoe de sportwereld financieel los kon komen van de steun van kansspelaanbieders.

Naar aanleiding van de motie werd de sportraad gevraagd om te onderzoeken hoe dit bewerkstelligd kon worden. Ook de sportraad gaf aan bedenkingen te hebben bij de financiering door loterijen en online gokbedrijven. In plaats daarvan zou er volgens de raad gekozen moeten worden voor financiering vanuit de overheid:

Sponsoring door gokbedrijven wordt over een jaar beperkt door het Besluit ongerichte reclame kansspelen op afstand. Het reclameverbod zorgt er namelijk voor dat gokbedrijven geen sportclubs en -competities meer mogen sponsoren vanaf 1 juli 2025.

Nu is een belangrijke inkomstenbron voor de sportsector de afdracht van Nederlandse Loterij. In 2023 was dit 52 miljoen. Dit kwam ook naar voren in de reactie van NOC*NSF op de aangekondigde verhoging van de kansspelbelasting.

Helaas geeft Helder aan ‘geen duidelijke aanleiding’  te zien om het ingezette beleid op korte termijn aan te passen. Het is aan haar opvolger, Fleur Agema (PVV), om wijzigingen in het beleid door te voeren. We gaan het zien …

Waarom Hervitas

Wachttijd gemiddeld 2 weken

Kleine groepen

Persoonlijke benadering

Onbeperkte nazorg

Vergoed uit basisverzekering

Vraag een intakegesprek aan

Wij reageren dezelfde dag nog, of uiterlijk de volgende morgen! Bij Hervitas schakelen we snel en kun je als cliënt direct met je verslaving aan de slag. We nemen dezelfde dag nog contact met je op of anders de volgende ochtend (afhankelijk van het tijdstip waarop je contact opneemt).    Hervitas Samen Sterk